O nouă investiţie din bani europeni, menită să le facă viaţa mai bună locuitorilor din Moldova Nouă prin modernizarea vechilor şcoli şi a infrastructurii publice.

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul privind „Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii oraşului Moldova Nouă din zona adiacentă Şcolii Gimnaziale „Sofia Arcan”.

Va fi reabilitată, modernizată şi dotată Şcoala Gimnazială „Sofia Arcan”, iar investiţia cuprinde inclusiv construirea unei clădiri cu destinaţie de bazin de înot (749 mp suprafaţă construită). La clădirea şcolii (1.890 mp) sunt prevăzute: termoizolarea pereţilor exteriori şi a planşeelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă cu ramă din PVC, înlocuirea şarpantei şi a tablei actuale cu o învelitoare de ţiglă, refacerea instalaţiilor de încălzire, electrice şi sanitare, montarea de panouri solare, reparaţii interioare şi exterioare, dotarea cu mobilier şi echipamente specifice.


De asemenea, vor fi refăcute şi modernizate străzile Traian Vuia, Mihai Viteazu şi aleea de acces către piaţă în zona adiacentă şcolii, cu toate componentele lor – drumuri, trotuare, spaţii verzi, parcări, vor fi amenajate noi alei carosabile, trotuare şi locuri de parcare. Valoarea totală a proiectului este de 14.438.914 lei, din care 14.092.296 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, prin #Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii.
Durata de implementare este de 27 de luni.