Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă că vineri, 7 august 2020, începe perioada de depunere a candidaturilor la alegerile locale care vor avea loc la data de 27 septembrie 2020.
Conform Hotărârii nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, ultima zi de depunere a candidaturilor este 18 august 2020. Acelaşi act normativ stabileşte că, în data de 24 august 2020, birourile electorale de circumscripţie vor încheia un proces-verbal prin care se va constata rămânerea definitivă a candidaturilor.
În conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, propunerile de candidaţi pentru consilierii locali, consilierii judeţeni, pentru primari şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene se fac pe circumscripţii electorale şi se depun la birourile electorale de circumscripţie.
Informaţiile privind metodologia depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020 pot fi consultate pe site-ul www.roaep.ro accesând următorul link:
https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/07/mof633.pdf .