Pe durata stării de alertă, persoanele cu funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii şi în unităţile sanitare publice din subordine pot fi suspendate pentru neîndeplinirea gravă a atribuţiilor de serviciu de natură să pună în pericol persoanele şi măsurile de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.

Posturile devenite astfel vacante temporar pot fi ocupate de funcţionari publici sau personal contractual, prin numire, fără concurs prin ordin al ministrului Sănătăţii, ne informează reprezentanţii Sanitas România.

LEGEA NR. 55 DIN 15 MAI 2020 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19

Reglementări importante:
– Ministerul Sănătății coordonează activitățile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul unităților sanitare publice, după caz.
– Pe durata stării de alertă, pentru neîndeplinirea gravă a atribuțiilor de serviciu de natură a pune în pericol persoanele și măsurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, pot fi suspendate din funcții persoanele cu funcții de conducere din cadrul Ministerului Sănătății și din unitățile sanitare publice aflate în subordinea, sub autoritatea Ministerului Sănătății. Posturile devenite astfel vacante temporar pot fi ocupate de funcționari publici sau personal contractual, prin numire, fără concurs, prin ordin al ministrului Sănătății. Suspendarea/numirea din funcție, astfel dispuse, încetează de drept la încheierea stării de alertă.
– Pe durata stării de alertă, detașarea se poate face NUMAI CU ACORDUL PREALABIL AL ANGAJATULUI și al angajatorului care detașează, cu condiția ca angajatorul la care se face detașarea să fie din același domeniu de activitate.
– Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, CU CONSIMȚĂMÂNTUL ANGAJATULUI, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.
– Pe durata stării de alertă, în funcție de specificul activității și de nevoi, conducătorii instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19, precum și a efectelor acesteia POT DISPUNE UNILATERAL întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională ale personalului angajat și reluarea activității pentru personalul propriu.
– Conducătorii centrelor de asistență socială au obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității pe durata stării de alertă, având dreptul să stabilească programul de lucru al angajaților, în condițiile legii.
– Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia. Părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condițiile legii.
– Pe durata stării de alertă, pentru angajații din sistemul public, angajatorul poate stabili, CU ACORDUL ACESTORA, executarea unor lucrări sau sarcini de serviciu urgente, în legătură cu prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă, indiferent de natura atribuțiilor de serviciu, CU ASIGURAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE A ANGAJATULUI.
– Instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
– Pe durata stării de alertă se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în … unitățile sanitare și de asistență socială…
– Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (4) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul personalului încadrat în unități sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială … termenele de preaviz nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de alertă.