O nouă etapă a Programului Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate se va desfăşura, în judeţul Caraş-Severin, cu începere de luna viitoare.

Conform datelor înregistrate la Prefectura Caraş-Severin, în judeţ, aproximativ 13 mii de persoane sunt eligibile în cadrul acestui program. Beneficiarii, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 784/2018:

 a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) persoane aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate. Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situații critice de viață se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare.

Beneficiarii vor putea ridica pachetele de la centrele de distribuire ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială își au domiciliul, pe baza actului de identitate. Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terțe persoane, primăriile vor asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu.

În prima etapă a programului, beneficiarii vor primi pachete cu produse de igienă, care conţin următoarele produse: periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun lichid, şampon copii, şampon adulţi, detergent de rufe. La livrarea/recepția și distribuirea ajutoarelor de către primării vor fi realizate, prin sondaj, misiuni de control pentru a verifica dacă implementarea programului se derulează conform prevederilor legale.