Românii pot subscrie începând de mâine pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur cu scadenţe la unu, doi, trei ani. Dobânzile anuale sunt de 3,5 la sută, 4 şi respectiv 4,5 la sută, iar veniturile obţinute sunt neimpozabile.

Titlurile de stat pot fi cumpărate până pe 31 octombrie de la unităţile operative ale trezoreriei statului, până pe 30 octombrie şi prin reţeaua de oficii poştale din mediul urban a Companiei Naţionale Poşta Română, iar până pe 29 octombrie şi de la oficiile poştale din mediul rural. Pot cumpăra astfel de titluri de stat persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii, iar investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri, însă numai în perioada de subscriere. Titlurile de stat sunt în formă dematerializată şi au valoare nominală de un leu, sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care trebuie să prezinte documentele legale ce le atestă această calitate. Ministerul Finanţelor Publice precizează că emiterea titlurilor de stat pentru populaţie va continua pe tot parcursul anului 2019, în fiecare lună perioada de subscriere urmând a fi de trei săptămâni, iar maturităţile vor fi stabilite în funcţie de interesul manifestat de investitori.