Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, recrutează asistenți maternali. Această hotărâre vine ca urmare a modificării legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului, la începutul acestui an.

Conform acestei legi, copiii care nu au împlinit vârsta de 7 ani nu mai pot locui în plasamentul unui serviciu de tip rezidențial, ci doar într-o familie substitutivă sau la asistent maternal. Excepție de la noile prevederi sunt copii mai mici de 7 ani care prezintă handicapuri grave, cu dependență de îngrijiri în servicii de tip rezidențial specializate.

În momentul de față Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, derulează  un proiect național prin care efectuează cursuri de asistenți maternali. Solicitanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 25 și 55 de ani și 10 clase absolvite. Să dețină o locuință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă. După interviul preliminar, viitori asistenți maternali vor urma cursurile de formare profesională.

Pentru informații suplimentare privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal profesionist, persoanele interesate se vor adresa Compartimentului de Asistență Maternală , din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

Răzvan Todor