Societatea Naţională de Medicină a Familiei reacţionează! Modul Ministerului Sănătăţii de a “rezolva” în mod nefericit situaţia tinerilor medici care nu au reuşit să obţină un loc la concursul de rezidenţiat prin “plasarea” lor în medicina de familie stârneşte o serie de reacţii.

Medicina de familie este o specialitate medicala recunoscută în Europa şi în România. Această profesie necesită 6 ani de pregătire universitară şi încă 4 ani de pregătire în rezidenţiat, urmaţi de examenul de specialitate. Intrarea în rezidenţiat se face pentru toate specialităţile medicale prin concurs, pentru un număr de locuri stabilit de Ministerul Sănătăţii şi pe baza alegerii de către candidaţi a specialităţii pe care doresc să o practice.

A jigni profesia de medicina familiei considerând că tinerii care nu au reuşit să obţină un loc la rezidenţiat pot să fie dirijaţi automat către medicina de familie, este defăimător, păgubos pentru sistemul medical şi dăunator pentru calitatea viitorilor profesionişti!

Medicina de familie este o specialitate medicală vocaţională. Pentru a deveni profesionişti adevăraţi este nevoie de implicare şi efort. Acest lucru nu se va realiza dacă tinerii medici nu îşi aleg specialitatea dorită si nu se pregătesc conform regulilor europene ale secolului XXI. Se induce ideea complet greşită că în medicina familiei nu este nevoie de performanţă, ori, în situaţia dramatică în care jumătate din pacienţii români sunt în mediul rural şi mai bine de un sfert din aceştia beneficiază DOAR de asistenţă medicală primară, găsim că Ministerul ar trebui să fie preocupat ca în aceste regiuni să ajungă medicii cei mai bine pregătiţi si sa stimuleze acest deziderat, în loc să îl descurajeze, asa cum se intamplă în prezent!

In acest sens, ne dorim ca medicii care vor practica medicina de familie să o facă prin propria lor alegere, prin câstigarea unui loc la rezidenţiat si nu ca o soluţie “de avarie”.  Cu atât mai mult în actualele condiţii, în care medicina de familie este în mod constant devalorizată şi discriminată, mulţi dintre tinerii noştri colegi nu îşi vor dori să practice această profesie şi se vor îndrepta ulterior spre alte specialităţi medicale.

Ca atare, solutia corecta pentru tinerii noştri colegi este ca Ministerul Sănătăţii să dimensioneze corect nevoile de specialişti din diverse domenii medicale şi să se organizeze concursuri de rezidenţiat care să ţină cont de aceste realităţi.

Actuala modalitate de a forţa alegerea medicinei de familie ca alternativă pentru un temporar eşec al unor tineri absolvenţi de medicină, este o “soluţie” nerealistă şi discriminatorie, inechitabilă pentru cei care au ales prin propria voinţă această specialitate şi care au parcurs paşii fireşti în obţinerea dreptului de a o practica.