Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița își aduc aminte pe data de 3 ianuarie la împlinirea a 105 de ani de la nașterea profesorului Franz Stürmer, o personalitate germană marcantă a vieții muzicale reșițene.

Câteva date biografice:
Născut la 3 ianuarie 1913 în Moldova Nouă, Franz Stürmer a urmat cursurile gimnaziului real german din Timișoara, studiind mai apoi la conservatorul din Cluj-Napoca. Începând cu 1939 până la sfârșitul vieții sale (în afară de anii 1944 – 1945, când în armata română, pe front, a servit ca translator), Franz Stürmer a activat ca profesor de muzică. În această calitate el a predat înainte de război la școala „Banatia” din Timișoara, după aceea la gimnaziul real german (astăzi Liceul „Lenau”). Începând cu anul 1963, Franz Stürmer s-a dedicat școlii de muzică reșițene.

În timpul șederii sale la Timișoara a fost membru al Filarmonicii de Stat (violă), a dirijat mai multe coruri sindicale precum și celebrul cor țărănesc de la Chizătău, cu care a obținut numeroase distincții.

În Reșița, Franz Stürmer a activat de asemenea ca dirijor la: corul școlar, corul bisericii romano-catolice, corul ansamblului german de operetă, orchestra simfonică muncitorească și corul de cameră al profesorilor școlii de muzică. Totodată, Franz Stürmer a activat în cadrul cvartetului preotului mons. Paul Lackner (vioara întâi).

Franz Stürmer a compus piese corale pe care le-a interpretat cu corurile conduse de dânsul, de asemenea a prelucrat piese din folclorul german al Banatului Montan.

A încetat din viață la 14 octombrie 1983 și a fost înmormântat în cimitirul catolic Nr.3 din Reșița.

Astăzi, corul etniei germane din municipiul Reșița îi poartă cu respect numele. Corul „Franz Stürmer” este apreciat nu numai în Banatul Montan, dar și în alte locuri unde a reprezentat cu cinste cântecul german din regiune, ducând astfel și numele prof. Franz Stürmer mai departe.

La Reșița, un moment comemorativ va avea loc în limba germană pe data de 9 ianuarie 2018, când se va aduce aminte și de profesorul şi culegătorul de folclor Alexander Tietz, de la a cărui naștere se vor împlini în acea zi 120 ani. (Hardy Cvoica, Erwin Josef Ţigla)

Sursa foto: Erwin Josef Tigla