Ion Prioteasa

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală faţă de următoarele persoane:

PRIOTEASA ION, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de luare de mită şi abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată;

IOVAN CRISTINEL-NICUȘOR-LEONARD, vicepreședintele Consiliului Județean Dolj, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată;

PAPPA DAN-RADU-ILIE, şeful Serviciului Urbanism din cadrul C.J. Dolj şi arhitect şef, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată;

MĂJINĂ ILEANA, şeful Serviciului Programe Europene, TULITU LUIZA-CONSTANŢA, director al directorul unităţii Medico-Sociale Bechet,  MĂRICUŢOIU ILEANA, director al Spitalului Dăbuleni, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de luare de mită şi abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată.

Din Rezoluţia de începere a urmăririi penale întocmită de procurori a rezultat că există date şi indicii potrivit cărora, în perioada 2012 – 2013, învinuitul Prioteasa Ion, ca președinte al Consiliului Județean Dolj, uzând de autoritatea cu care a fost învestit şi beneficiind de sprijinul funcţionarilor publici  din instituţia respectivă pe care acesta i-a numit în funcţiile respective, a intervenit în procedurile de atribuire a unor contracte, direcţionându-le către firmele agreate, în schimbul unui „comision” din valoarea contractelor.

Concret, învinuiţii Prioteasa Ion, Iovan Cristinel Nicușor Leonard şi Pappa Dan Radu Ilie au acţionat astfel încât, prin crearea condiţiilor tehnice şi organizatorice favorizante, contractele privind modernizarea Aeroportului Craiova şi cel privind „Proiectarea şi execuţia punctului de operare aeromedicală SMURD” să fie atribuite unor firme agreate, aceleaşi în cazul celor două contracte. Folosindu-şi autoritatea, Prioteasa Ion i-a interzis şefului Biroului audit al CJ Dolj să consemneze într-un document oficial aspectele deficitare rezultate în urma unui control derulat în octombrie 2012.

În schimbul susţinerii la atribuirea lucrărilor din cadrul proiectului „Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Artă Craiova” (proiect realizat, în parte, din fonduri europene), Prioteasa Ion a primit o sumă de bani de la unul din acţionarii firmei beneficiare.

În desfăşurarea acestor activităţi, Prioteasa Ion a colaborat cu învinuita Măjină Ileana, şeful Serviciului Programe Europene.

De asemenea, Măjină Ileana, a făcut demersuri pentru interpunerea unei anumite firme în cadrul contractului de achiziţie a serviciilor de proiectare aferente obiectivului „Centrul de coordonare şi conducere a intervenţiei în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră”, percepând în schimb o cotă procentuală din valoarea contractului de referinţă.  Contractul de lucrări  a fost direcţionat către firma agreată ca urmare a identificării unor criterii de descalificare a ofertelor depuse de alte societăţi comerciale interesate, în contextul în care, iniţial, oferta firmei favorizate a fost clasată pe locul al zecelea.

Din dispoziţia preşedintelui CJ Dolj, Pappa Dan Radu Ilie şi Iovan Cristinel Nicușor Leonard, au acţionat în vederea interpunerii unei anumite firme în cadrul activităţilor de proiectare premergătoare aprobării finanţării proiectului „Centrul Cultural Brâncuşi – centrul turistic interactiv”. Astfel, ultimii doi menţionaţi au procedat la refacerea (prin antedatare) a unei note justificative.

În scopul obţinerii unor avantaje, Prioteasa Ion, Pappa Dan Radu Ilie şi Iovan Cristinel Nicușor Leonard au atribuit unei anumite firme serviciile de proiectare aferente unui contract având ca obiect  construirea unui corp administrativ la Unitatea medico socială (UMS) Bechet. Acest fapt s-a realizat şi în urma intervenţiei lui Pappa Dan Radu Ilie, susţinută de Iovan Cristinel Nicușor Leonard la nivelul directorului UMS Bechet, învinuita Tulitu Luiza-Constanţa. Pe segmentul derulării execuţiei, aceasta din urmă a aprobat și a avizat plăţi nejustificate solicitate de către constructor.

Ion Prioteasa şi Măjină Ileana, în înţelegere cu reprezentantul unei societăți comerciale, au acţionat pentru promovarea intereselor respectivei societăți, în detrimentul obiectivelor circumscrise proiectului „Reabilitare, modernizare şi echipare a ambulatoriului de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova”.

Există indicii temeinice potrivit cărora, în schimbul favorizării societății respective, învinuita Ileana Măjină a convenit cu reprezentanţii firmei ca aceştia să achiziţioneze, la preţuri supraevaluate, materiale de construcţii necesare executării lucrărilor, de la anumiți furnizori la care învinuita avea un interes.

Din dispoziţia lui Prioteasa Ion, în proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, derulat în cadrul programului operaţional sectorial de mediu, Iovan Cristinel Nicușor Leonard şi Măjină Ileana au făcut demersuri în sensul atribuirii unor contracte către firme aflate în sfera de influenţă a conducerii CJ Dolj. Există indicii în sensul că, în schimbul sprijinului acordat de funcționarii publici din cadrul C.J. Dolj, învinuiţii Ion Prioteasa şi Ileana Măjină au primit o sumă de bani de la o persoana interesată.

La Spitalul Orăşenesc „Aşezăminte Brâncoveneşti” Dăbuleni, Secţia Bechet, la solicitarea expresă a lui Prioteasa Ion, directorul unităţii sanitare menţionate, Maricuţoiu Ileana, a înlesnit atribuirea directă a 14 contracte de prestări servicii unei anumite firme, prin „fragmentarea” lucrărilor, în scopul justificării procedurii de achiziţie directă.

Există indicii că o parte a veniturilor realizate de societatea respectivă i-a revenit preşedintelui C.J. Dolj.

În perioada 1 februarie 2013 – 7 august 2013, firmele controlate de o persoană apropiată de președintele CJ Dolj  au adjudecat, prin achiziţie directă, o serie de contracte de lucrări la Şcoala specială „Sfântul Vasile”, la Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni, la Spitalul Orăşenesc Filiaşi, la Şcoala specială „Sfântul Mina”;

În schimbul favorizării anumitor firme în cadrul procedurilor de atribuire şi executare de lucrări publice, la data de 29.08.2013, Tulitu Luiza-Constanţa  a primit  suma de 10.000 de euro, iar la data de 08.10.2013 Măricuţoiu Ileana a primit 20.000 de lei.

Învinuiţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală.

În prezenta cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.