„Nu există om cult, în adevăratul înţeles al cuvântului, care să nu-şi dea seama de însemnătatea pe care o au bibliotecile publice, nu numai pentru progresul ştiinţific în genere, ci şi pentru educaţiunea morală şi intelectuală a unui popor. Şi prin biblioteci publice nu trebuie a se înţelege numai bibliotecile savante, adică acele care sunt alipite pe lângă universităţi sau pe lângă societăţile ştiinţifice, ci toate bibliotecile începând cu cele pomenite şi până la modestele cabinete de lectură şi depozite de cărţi,” mărturisea cu credinţă  bibliograful și bibliologul român, Nerva Hodoş.

Pe  acest principiu s-a clădit și evenimentul de marți, 28 noiembrie 2017, ora 13.00,când  în sala de ședințe a Consiliului Județean Caraș-Severin, va avea loc festivitatea de premiere a elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare care promovează actul lecturii, în anul școlar 2016 – 2017. Evenimentul este organizat de către Consiliul Județean Caraș-Severin și Biblioteca Județeană ,,Paul Iorgoviciˮ Caraș-Severin în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu prilejul Zilei Naționale a României, sub genericul ,,Tezaur românescˮ.

Cu această ocazie va fi lansat, în prezența managerului Bibliotecii Județene ,,George Barițiuˮ Brașov, dr. Dan Nazare,  Kitul Educațional rezultat în urma implementării proiectului „CRESC – Cultivăm România Egalității de Șanse pentru Copii – la bibliotecă”, veritabil instrument de lucru necesar tuturor celor preocupați de organizarea unor activități culturale și educative subsumate marcării Centenarului Marii Unirii din 1918.

Proiectul „CRESC la bibliotecă”, lansat de Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” din Braşov şi implementat în patru biblioteci publice din România: Braşov, Craiova, Reşiţa şi Zalău, a constat în desfăşurarea unui număr de trei ateliere interactive de istorie, corespondenţă şi tehnică a interviului, activităţi subsumate unor subiecte istorice precum „Marea Unire din 1918” şi „Participarea României la Primul Război Mondial”, ne-a transmis Clara Maria Constantin, managerul Bibliotecii Județeane ,,Paul Iorgoviciˮ Caraș-Severin.

Anca Bica Bălălău