Combinatul siderurgic TMK Reşiţa, deşi monitorizat de autorităţile de mediu, poluează continuu cu praf, fum, particule în suspensie şi gaze toxice cartierele din zona veche a municipiului de pe Bârzava.

Deşi inspectorii Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi comisarii Gărzii Naţionale de Mediu Caraș-Severin susţin că, monitorizează funcţionarea platformei industriale, problemele de mediu, se pare, sunt departe de a fi rezolvate.

Urmare unei serii de sesizări ale cetăţenilor, inspectorii gărzii de mediu au luat act de solicitările oamenilor şi s-au deplasat la faţa locului. Cetăţenii din cartierele aflate în imediata apropiere a platformei industriale, îşi simt ameninţată viaţa şi sănătatea. În opinia lor cotele emisiilor depăşesc cu mult aerul respirabil, iar autorităţile de mediu nu fac nimic.

Comisarul Gheorghe Muntean a declarat pentru Radio Reşiţa că, inspectorii de mediu lucrează la nota de constatare pe care o efectuează alături de reprezentanţii combinatului siderurgic, urmând ca rezultatele finale ale controlului să fie comunicate la începutul săptămânii viitoare:

Gheorghe Muntean, a mai spus că Societatea TMK Reşiţa a transmis o adresă Gărzii de Mediu Caraş-Severin prin care îşi asumă actul de poluare a aerului de zilele trecute, motivând că o defecţiune tehnică la una din instalaţii a stat la baza producerii acestui inconvenient. Comisarul de mediu a subliniat, că s-au dispus verificări dacă a fost un accident tehnic şi în ce măsură s-a realizat remedierea acestuia. (Hardy Cvoica)