carte-electronica-de-identitate_prototipNoile cărți electronice de identitate vor fi puse în circulație începând cu întâi aprilie 2014. Proiectul de lege care aduce modificări actelor normative legate de evidența persoanelor este supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Noile documente conţin mai multe elemente de particularizare şi de siguranţă printre care prenumele părinților şi date biometrice ale titularului constând în imaginea facială și imaginile impresiunilor papilare a două degete.

De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta fie pentru eliberarea unei carţi de identitate, fie pentru eliberarea cărtii electronice de identitate.

Buletinele electronice se vor elibera începand din 1 aprilie 2014, iar punerea în circulaţie a noilor documente de identitate se va realiza, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate, pe măsura asigurării cu suportul tehnic necesar a serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor.