Fondul pentru mediu va asigura la anul finanțarea unui nou studiu privind identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România în vederea înscrierii acestora în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern zilele trecute.

La nivelul judeţului Caraş-Severin, Garda Forestieră Timișoara a verificat anul acesta situația suprafețelor de pădure ce ar putea fi incluse în categoria pădurilor virgine din situl Natura 2000 Munții Țarcu, în fondul forestier administrat de ocoalele silvice Teregova și Oțelu Roșu, din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin. Inspectorii silvici au identificat peste 990 de hectare de astfel de păduri care se încadrează în criteriile cerute şi nu sunt incluse în amenajamentul silvic în această formă.

Reamintim că, planul de amenajament silvic al ariilor protejate din Caraş-Severin nu a fost încă definitivat, el fiind în lucru de aproape 10 ani. (Hardy Cvoica)