Şcolile în care vor fi organizate secţii de votare pot suspenda cursurile astăzi şi luni. Ministerul Educaţiei a transmis tuturor inspectoratelor şcolare o notă în care se precizează că fiecare unitate îşi poate organiza propriul program, cu obligativitatea recuperării ulterioare a orelor anulate. În Bucureşti, 200 de unităţi de învăţământ au decis suspendarea cursurilor de astăzi după amiază şi de luni dimineaţă.

Recuperarea cursurilor şi măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului/anului şcolar sunt stabilite de consiliul de administraţie al unităţilor de învăţămânţ în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru. RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI