explozie 1

Primăria Municipiului Reşiţa a iniţiat achiziţia, în regim de urgenţă, a serviciilor de proiectare pentru blocul situat pe Aleea Vlădeasa, afectat de explozia de gaz metan: expertiză tehnică, proiectare lucrări de consolidare şi punere în siguranţă a clădirii, branşarea la utilităţi. Potrivit expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, realizate de către Universitatea Politehnică din Timişoara – Facultatea de Construcţii, valoarea proiectării este de 49.662 de lei, iar valoarea lucrărilor de execuţie se ridică la 697.500 de lei. Valoarea totală a proiectării şi a lucrărilor de execuţie este de 747.162 de lei.

Consiliul Local a aprobat ca toate cheltuielile necesare expertizării tehnice a imobilului, efectuării studiului de fezabilitate şi întocmirii proiectului tehnic să fie suportate din bugetul local, în această etapă.

În continuare, Primăria Municipiului Reşiţa face demersuri pentru obţinerea de fonduri necesare reabilitării blocului afectat de explozia produsă în data de 1 octombrie 2013.