Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, noul Contract cadru de asistenţă medicală, care urmează să intre în vigoare din 1 iulie. Documentul vine cu o serie de noi servicii pentru asiguraţi, anunţă Ministerul Sănătăţii. În plus, contractul aduce un cadru de reglementare pentru gestionarea mai bună a sistemului informatic ce gestionează cardurile de asiguraţi astfel încât aceştia să nu mai fie afectaţi de disfuncţionalităţile tehnice ale SIUI-ului.

Concret, Contractul cadru are în vedere suplimentarea valorilor plăţilor pentru medicină de familie şi tratamentul ambulator aşa încât aceste categorii de personal medical să se armonizeze cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă privind salarizarea în sectorul bugetar. De asemenea, toţi actorii din sistemul de sănătate vor avea întâlniri trimestriale, în cadrul cărora vor analiza calitatea serviciilor furnizate asiguraţilor, pentru a putea fi aduse îmbunătăţiri la funcţionarea sistemului, se mai arată în document.

Medicină de familie

În ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, Contractul cadru reglementează acordarea gratuită avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) în colectivitate şi a adeverinţelor medicale pentru preşcolari şi elevi. De asemenea, medicii de familie nu vor mai putea face spirometrii, acestea vor fi efectuate strict de către medicii specialişti.

Asistenţă medicală în ambulatory

 

În ceea ce priveşte asistenţa medicală în ambulatoriu, Contractul Cadru introduce două noi proceduri diagnostice, respectiv electromiograma şi evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii. Totoată, se introduce în ambulator tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.

Stomatologie

 

Contractul Cadru introdus de Guvern prevede că minorii pot beneficia de două consultaţii gratuite pe an la medicul stomatolog, faţă de una pe an, cum este în prezent. De asemenea, va fi decontat un nou serviciu, obturaţia dintelui obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei.

Asistenţă medicală paraclinic

 

Noul Contract cadru prevede că, printre serviciile decontate, se află şi RMN-ul de sâni cu sau fără substanţă de contrast, dar se renunţă la decontarea examenului fungic de urină, dat fiind faptul că el este considerat irelevant pentru patologia pacientului. Mai mult, documentul revizuieşte reglementările referitoare la situaţiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi de laboratoarele de analize medicale.

Asistenţă medicală spitalicească

 

În ceea ce priveşte asistenţa medicală din cadrul spitalelor, cele care nu funcţionează în regim de spitalizare continuă vor fi obligate să asigure prezenţa unui medic de specialitate pentru un program de activitate de minim 7 ore pe zi. Atât pacienţii care primesc scrisoare medicală pentru a reveni să se interneze, precum şi bolnavii cu hemofilie nu vor mai avea nevoie să prezinte biletul de trimitere de la medicul din ambulatoriu. Referitor la decontarea serviciilor de paliaţie făcute în secţiile spitaliceşti de paliaţie ea va fi similară cu cea a serviciilor acordate în spitelele de cronici. Pentru furnizorii de servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sanitar neasistat se introduce obligativitatea prezentării, la contractare, a avizelor de utilizare sau a buletinelor de verificare periodică pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea unităţilor mobile de intervenţie, după caz. Pentru farmacii se revizuiesc reglementările referitoare la situaţiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între cantitatea de medicamente/materiale sanitare eliberată şi cea achiziţionată. Asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manşon de silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii congenitale având vârsta peste 3 ani). În situaţia în care furnizorii de dispozitive medicale nu transmit CNAS toate preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale contractate, casa de asigurări de sănătate va putea denunţa unilateral contractul respectiv.

Perioada în care serviciile pot fi urcate în sistem, extinsă

 

Medicii de familie şi ceilalţi profesionişti vor avea la dispoziţie trei zile lucrătoare pentru a putea încărca în sistem serviciile. „Perioada de raportare în platforma informatică a serviciilor medicale acordate urmează să fie extinsă de la 72 de ore la 3 zile lucrătoare după data acordării serviciului respectiv, pentru evitarea problemelor create de zilele nelucrătoare/sărbătorile legale”, arată Contractul cadru. Totodată, proiectul vizează: – optimizarea informării asiguraţilor prin introducerea obligativităţii afişării la furnizori a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi a tarifelor corespunzătoare, în formatul stabilit de CNAS; – revizuirea sancţiunilor aplicabile furnizorilor de servicii medicale; – implementarea unui sistem de management a listelor de prioritate la nivelul asistenţei medicale paraclinice din ambulatoriu şi a asistenţei spitaliceşti, în vederea optimizării transparenţei în sistemul de asigurări sociale de sănătate; – punerea în aplicare a OUG nr. 20/2016 privind creşterile salariale în sistemul sanitar. Tot pe circuitul instituţional de avizare se află, potrivit MS, şi proiectul normelor de aplicare a Contractului-Cadru, în care au fost incluse mai multe propuneri ale organizaţiilor reprezentative ale furnizorilor de servicii medicale, cum ar fi, de exemplu, cea a medicilor de familie referitoare la redefinirea grupelor de vârstă pentru examinarea şi înregistrarea parametrilor de dezvoltare pentru pacienţii minori, sau cea referitoare la modificarea unor servicii medicale preventive şi profilactice. Acelaşi proiect mai prevede: simplificarea demersurilor de obţinere a unor dispozitive medicale (saci de stomie, aparate de oxigenoterapie etc.); introducerea posibilităţii acordării de servicii conexe actului medical de fiziokinetoterapeuţi şi profesorii de cultură fizică medicală; includerea insuficienţei respiratorii severe printre afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu; redefinirea specialităţilor clinice care pot încheia acte adiţionale pentru efectuarea ecografiei de vase sanguine; redefinirea condiţiilor de vechime a aparatelor din laboratoarele de analize medicale, de radiologie – imagistică medicală şi de medicină nucleară; majorarea tarifelor pentru unele servicii medicale, alte majorări intenţionate aflându-se în prezent în analiza CNAS.

Sursa: adevarul.ro