Începând de astăzi, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă lansează o provocare, aceea de a deveni voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din România.

După parcurgerea unor programe de pregătire, activităţile derulate de voluntari alături de efectivele ISU vor consta în participarea la misiunile de intervenție, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a mesajului preventiv.

Proiectul „Salvator din pasiune”, se va derula până în 29 iulie, interval de timp structurat în trei etape ce presupun recrutarea şi înscrierea candidaţilor, analizarea dosarelor și încheierea contractelor de voluntariat, spune purtătorul de cuvânt al ISU Semenic, Elena Tarla.

„Voluntarilor li se va asigura participarea la cursuri de pregătire, iar după absolvirea acestora şi efectuarea numărului minim de ore prevăzut pentru fiecare clasă de voluntariat, vor putea participa la misiuni de intervenţie alături de echipajele pompierilor militari”.

 

Voluntarii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani, să fie apţi din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie şi să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Elena Tarla

„Demersul instituţiei noastre are la bază beneficiile activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor”, a mai spus Elena Tarla.

Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Activitatea de voluntariat se va desfăşura în baza unui contract de voluntariat încheiat între inspectorat şi voluntar, în conformitate cu prevederile Legii nr.78/2014. Detalii suplimentare privind activitatea de voluntariat şi documentele necesare pentru constituirea dosarului de voluntar se găsesc pe site-ul Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – www.igsu.ro- şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin – www.isusemenic.ro.

(Sebastian Dragomir)