terenuri agricoleDe astăzi, fermierii care doresc să achiziţioneze terenuri agricole vor putea să le cumpere cu un avans de doar 10%, diferenţa creditului acordat de instituţii finaţatoare fiind garantată de către stat în proporţie de 50 de procente. Potrivit OUG nr. 43/2013, volumul creditului va fi acordat în proporţie maximă de 90%, contribuţia beneficiarului fiind necesară de minimum 10 procente.

Şeful Serviciului Măsuri de Sprijin – IT al APIA Caraş-Severin, Adrian Pascu, a meţionat că instituţia eliberează două tipuri de adeverinţe în vederea finanţării celor care doresc să achiziţioneze terenuri agricole. Prima este pentru fermierii care deţin teren în arendă şi intenţionează să îl achiziţioneze, dar suprafaţa maximă să nu depăşească 1.000 de hectare. Cea de a doua adeverinţă se adresează solicitanţilor care intenţionează să cumpere terenuri agricole, însă terenurile respective nu sunt arendate şi nu au fost declarate la APIA.

Pentru eliberarea acestor adeverinţe, solicitantul trebuie să depună la APIA: adeverinţa eliberată de primărie în conformitate cu înscrisurile din registrul agricol, privind modul de utilizare al terenurilor; declaraţie pe propria răspundere a fermierului din care să rezulte că exploataţia acestuia nu depăşeşte 1.000 de hectare şi în care să se specifice suprafaţa care va fi achiziţionată şi documente de utilizare a terenului în conformitate cu prevederile articolului 4 al ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, numărul 246/2008, dacă acestea nu au fost depuse la dosarul cererii de plată pentru anul 2013.

Pentru mai multe detalii despre această situaţie, fermierii cărăşeni trebuie să se adreseze oficiului judeţean al APIA Caraş-Severin, din municipiul Reşiţa.

Şeful Serviciului Măsuri de Sprijin – IT al APIA Caraş-Severin, Adrian Pascu: