Guvernul României a aprobat normele metodologice pentru aplicarea legii privind acordarea de tichete sociale pentru încurajarea copiilor provenind din familii defavorizate să urmeze învăţământul preşcolar.

Potrivit estimărilor Ministerului  Muncii, peste 111.000 de copii vor fi eligibili pentru a primi tichetul care este în valoare de  50 de lei.

Tichetele sociale acordate în baza Legii privind încurajarea copiilor sa urmeze învăţământul preşcolar – „Fiecare Copil în Gradiniţă”- vor putea fi utilizate numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igiena, de îmbracamite sau rechizite. Legea privind încurajarea copiilor sa urmeze învăţământul preşcolar promovează prezenţa la gradiniţă a copiilor între 3 şi 6 ani, prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar.

Stimulentul se acorda familiilor cu mai puţin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoana singura).

Acordarea tichetelor sociale este strict condiţionată de prezenţa regulată a copiilor la gradiniţă. Normele de aplicare precizează ca totalul absenţelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei) şi scutirile medicale nu pot depăşi 50% din numarul total de zile de gradiniţa din luna respectivă.

Prezenţa zilnică a copiilor la gradiniţă o ţin educatorii, după un formular similar celui folosit de Fundaţia Ovidiu Ro în programul pilot. Situaţia fiecărui preşcolar se centralizează într-un sistem informatic naţional gestionat de Ministerul Educaţiei. Corectitudinea notării prezenţei zilnice va fi monitorizată prin vizite neanunţate, prin sondaj.

Copiii eligibili pentru acest program sunt identificaţi de asistenţii sociali din primării, pe baza unui dosar social. Stimulentul   este acordat pentru perioada septembrie – iunie, pe bază de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere completată de părinţi sau de persoanele care răspund legal, cu suportul asistentului social, acolo unde este cazul. Declaraţia este standard. Cei care primesc deja beneficii sociale care atestă încadrarea sub pragul de venit nu mai trebuie să facă un nou dosar, ci copiii lor devin automat eligibili.

Tichetul se acordă începând cu luna în care preşcolarul a îndeplinit criteriile de frecvenţă. Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocaţia pentru copii, bursele sau subvenţiile agricole.

Tichetele vor fi distribuite de primării, conform formularului de prezenţă completat de educatori.

Prin această Lege se extinde la nivel naţional Programul pilot „Fiecare Copil în Gradiniţă”, lansat de Asociaţia OvidiuRo şi Ministerul Educaţiei în iulie 2010. De atunci, 4.000 de copii din peste 43 de comunităţi rurale şi urbane mici au beneficiat de educaţie preşcolara. 98% dintre copiii care au beneficiat de program s-au înscris la şcoala, iar 65% din aceştia continuă să aibă o prezenţă bună şi foarte bună.