buletine resita

Autorităţile locale din Reşiţa urgentează eliberarea cărţilor de identitate. Cetăţenii pot intra în posesia documentului în 7 zile, deşi legea spune că eliberarea actului de identitate poate dura 30 de zile şi chiar mai mult, în situaţii deosebite. „În conformitate cu art. 15, alin (5) din OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor”. Cu toate acestea, pentru deservirea cu operativitate a cetăţenilor municipiului Reşiţa şi ai comunelor arondate, s-au stabilit următoarele termene de eliberare a actelor de identitate: 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii pentru eliberarea actelor de identitate (în cazurile în care nu se necesită verificări suplimentare) şi 5 zile calendaristice de la data depunerii cererii pentru eliberarea actelor de identitate provizorii, înscrierea menţiunilor de reşedinţă, eliberarea de formulare E401-partea B privind componenţa familiei, în vederea acordării prestaţiilor familiale, precum şi pentru eliberarea de adeverinţe, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste termene sunt aplicabile în cazul unei bune funcţionări a sistemului electronic naţional SNIEP. Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local al municipiului Reşiţa reaminteşte cetăţenilor că nu se percep taxe de urgenţă pentru eliberarea actelor de identitate şi nici taxe pentru completarea formularelor europene E401.

Programul de lucru este între orele 08.30-13.30, respectiv 15.00- 16.30, iar în zilele de miercuri ghişeele sunt deschise până la ora 18.30.

Sediul Serviciului se află situat pe str. Libertăţii nr. 18-20 (fostul sediu Romtelecom din zona centrală a oraşului).

(Sebastian Dragomir)