ILIE CANEA

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Nicolae Miu Ciobanu a emis ordinul de încetare, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Lăpușnicel. În raportul de evaluare al Agenției Naționale de Integritate se menţionează că Ilie Canea a încălcat legislația privind regimul conflictelor de interese. În document sunt invocate inclusiv prevederile art. 69 alin. (4) și art. 72 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

Atribuţiile primarului vor fi exercitate, de drept, de viceprimarul comunei. Ordinul prefectului poate fi atacat la instanța de contencios administrativ în termen de zece zile.

(Sebastian Dragomir)