impozite-si-taxe

Repartizarea sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi sumele defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale rămase după asigurarea limitelor de venituri legale, se repartizează de Administraţia Finanţelor Publice. 55% se repartizează în funcţie de numărul locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale, iar 15% se alocă după suprafaţa intravilanului. Tot 15% se împarte în mod egal UAT-urilor cu un grad de colectare a impozitelor şi taxelor locale pe proprietate de cel puţin 90%.
Alţi 15% se alocă administraţiilor publice locale care au aprobat cel puţin un contract de finanţare din fonduri externe nerambursabile.

(Daniel Babun)