Gunoiul va fi adunat din poartă în poartă, în staţiunea Băile Herculane. Operatorul de salubritate va pune gratuit la dispoziţia cetăţenilor câte o pubelă de 120 litri.

Ridicarea deşeurilor se va face de cel puţin două ori pe săptămână conform unui calendar stabilit pentru fiecare stradă. Pubelele vor fi folosite exclusiv pentru deşeuri menajere şi reciclabile. Totodată vor fi desfiinţate punctele de colectare din zona locuinţelor. Modificările vor intra în vigoare începând cu data de 14 noiembrie.

Începând cu data de 14 noiembrie, la solicitarea PRIMĂRIEI BĂILE HERCULANE, Operatorul S.C. Ecologica Băile Herculane SRL va trece la colectarea deşeurilor menajere din poartă în poartă, conform O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor. Totodată se vor desfiinţa punctele de colectare comune amenajate în jurul locuinţelor individuale (case).

Pentru implementarea prevederilor O.U.G 74/2018, Operatorul S.C. Ecologica Băile Herculane SRL împreună cu PRIMĂRIA BĂILE HERCULANE va pune la dispoziţia beneficiarilor serviciului de colectare a deşeurilor menajere (proprietari de locuinţe individuale), care au contract de prestări servicii încheiat, câte o pubelă de 120 litri de culoare neagră, în mod gratuit în folosinţă, aceasta urmând a se înapoia operatorului în cazul rezilierii contractului. Pubelele vor fi puse la dispoziţia beneficiarilor astfel: pentru fiecare stradă se vor anunţa proprietarii de gospodării cu 5 zile înainte de desfiinţarea punctelor comune de colectare, fiecare proprietar se va prezenta în 5 zile de la primirea anunţului la sediul societăţii pentru încheierea unui proces verbal de predare – primire, care va cuprinde şi programul de ridicare.

Ridicarea deşeurilor se va face de cel puţin două ori pe săptămână conform unui calendar stabilit pentru fiecare stradă, ce va fi comunicat beneficiarilor serviciului de colectare a deşeurilor. Pubelele vor fi folosite exclusiv pentru deseuri menajere şi reciclabile, nefiind acceptate la ridicare deşeuri vegetale ( iarbă, crengi, rumegus, etc.), deşeuri inerte (rezultate din amenajări interioare, mobilă, moloz) şi deşeuri electrice şi electrocasnice. Ridicarea deşeurilor vegetale, inerte şi a deşeurilor electrice şi electrocasnice se face de Serviciul de Gospodărie Comunală a Oraşului Băile Herculane.

În perioada următoare, pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu impuse Primăriei Băile Herculane prin O.U.G. nr. 74/2018, se va pune la dispozitia beneficiarilor serviciului de salubrizare pubele de culoare verde sau saci menajeri pentru ridicarea deseurilor reciclabile, separat de deşeurile menajere, cu un calendar stabilit conform prevederilor legale.

Serviciul de colectare a deşeurilor menajere şi reciclabile va fi prestat doar gospodăriilor care au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul.