Studenţii Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa învaţă proiectare asistată de calculator, bazată pe modelare 3D.

La începutul noului an calendaristic, Cercul Științific Studențesc pentru Proiectare și Analiză Asistată de Calculator în Ingineria Mecanică din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa continuă cursul de „Proiectare asistată de calculator în SolidWorks” inițiat la finele anului trecut.

Cursul coordonat de  ș.l. dr. ing. Vasile Cojocaru se axează pe elementele de modelare 3D, realizarea ansamblelor și generarea desenelor de execuție, parcurgându-se aplicații de nivel mediu – avansat și se adresează în special studenților de la programele de studii inginerești.

Proiectarea asistată de calculator bazată pe modelare 3D este un instrument de bază folosit astăzi în foarte multe ramuri ale științelor tehnice. Cursul va prezenta facilitățile oferite de modelarea 3D în designul de produs, elaborarea documentației de execuție, calculul de rezistență al sistemelor mecanice, calculul curgerii aerodinamice și hidrodinamice, fabricația CNC, imprimarea 3D. (Daniela Tudor)