UE

Peste două milioane de persoane care locuiesc în regiunile de frontieră dintre România şi Serbia vor beneficia de efectele implementării unui nou program transfrontalier în valoare de peste 88 milioane de euro, destinat protejării mediului, pentru care Comisia Europeană şi-a dat, acordul.

Noul program transfrontalier Interreg — IPA vizează protejarea mediului în regiunile de frontieră dintre România şi Serbia şi se va axa pe dezvoltarea unor infrastructuri de transport transfrontalier eficiente şi ecologice. În pluş acesta va oferi cetăţenilor oportunităţi de ocupare a forţei de muncă, îmbunătăţirea asistenţei medicale şi un acces sporit la învăţământul terţiar.

„Peste două milioane de persoane care locuiesc în regiune vor beneficia de aceste proiecte, care vor contribui la atingerea obiectivelor strategiei europene pentru regiunea Dunării. Programele noastre transfrontaliere prevăd măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunile de frontieră ale Uniunii Europene şi în vecinătatea acestora. Aceste programe constituie o ocazie pentru regiuni de a găsi soluţii comune la provocări comune’, a afirmat comisarul european pentru politici regionale, Corina Creţu.

Programul Interreg — IPA de cooperare transfrontalieră România — Serbia acoperă trei regiuni de frontieră în România şi şase regiuni în Serbia, iar valoarea acestuia se ridică la 88,12 milioane euro, cu o contribuţie de aproape 74,9 milioane de euro din instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA).

Zona vizată de program se află în centrul macro-regiunii europene a Dunării, iar unele dintre efectele preconizate includ: accesul sporit la piaţa muncii, asistenţă medicală şi servicii sociale îmbunătăţite, instituirea de reţele transfrontaliere de centre de învăţământ superior, consolidarea capacităţilor instituţiilor locale în vederea protejării resurselor naturale, o mai bună pregătire pentru situaţii de urgenţă (de exemplu, legate de minerit şi activităţi industriale, poluarea aerului sau inundaţii), integrarea infrastructurilor şi serviciilor de transport local în principalele coridoare de transport europene, în special a căilor navigabile conectate la coridorul Dunării, precum şi servicii îmbunătăţite de trecere a frontierei pentru navetişti.

Potrivit CE, cele nouă regiuni implicate în programul Interreg — IPA de cooperare transfrontalieră sunt: în România regiunile (NUTS III) Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi, iar în Serbia districtele Severnobanatski, Srednjebanatski, Junobanatski, Branicevski, Borski şi Podunavski.

Programul este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România.

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA) oferă asistenţă tehnică şi financiară pentru a sprijini procesele de reformă în ţările în curs de aderare. Fondurile IPA dezvoltă capacităţile ţărilor respective.

Pentru perioada 2014 — 2020, Interreg — IPA dispune de un buget de aproximativ 4,84 miliarde euro ce vor fi investite în 12 programe de cooperare transfrontalieră între regiuni şi parteneri teritoriali, sociali şi economici.