bonuri fiscaleFondul de premiere alocat extragerii lunare a Loteriei bonurilor fiscale de duminică, 19 iulie, este de un milion de lei, conform unui proiect de Ordin publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

‘Fondul de premiere prevăzut se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii câştigului aferent unui bon fiscal, în condiţiile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015’, se menţionează în proiect.

În data de 30 ianuarie 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 81, Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, act normativ prin care a fost reglementată organizarea Loteriei bonurilor fiscale, cu scopul diminuării evaziunii fiscale prin cointeresarea, implicarea şi responsabilizarea cetăţenilor în fiscalizarea veniturilor realizate de comercianţi din vânzarea bunurilor şi prestarea serviciilor direct către populaţie şi care a fost aprobat cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.

Potrivit prevederilor actului normativ, Loteria bonurilor fiscale poate fi organizată atât lunar, cât şi ocazional. Conform dispoziţiilor din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, la extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii, iar prima extragere lunară din anul 2015 se organizează în luna iulie.

De asemenea, conform Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015, extragerea lunară se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

Ministerul Finanţelor Publice a plătit, în data de 13 iulie, câştigurile aferente extragerii ocazionale organizate în data de 13 aprilie 2015, extragere la care au participat bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic 2 februarie – 28 martie 2015.

Reprezentanţii administraţiilor publice au validat 17.902 de bonuri fiscale, astfel încât, după împărţirea fondului de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, a rezultat un premiu cu o valoare de 56 lei, informează, miercuri, Ministerul Finanţelor Publice.

Fondul de premiere alocat extragerii a fost de un milion de lei, iar numărul total de cereri de revendicare înregistrate în vederea încasării premiilor a fost de 18.215. În urma verificărilor preliminare realizate de administraţiile fiscale, s-a constatat că 313 cereri nu îndeplinesc condiţiile de validare a bonurilor fiscale, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

Dintre cele 17.902 bonuri fiscale validate de administraţiile fiscale în procedura preliminară, au fost plătite 17.837, întrucât 65 de bonuri fiscale au fost invalidate, ca urmare a acţiunilor de control desfăşurate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, plata câştigurilor aferente fiind suspendată până la soluţionarea plângerii penale.

În data de 19 iulie, va fi organizată o nouă extragere pentru acordarea de premii în cadrul Loteriei bonurilor fiscale. La extragere vor participa bonurile fiscale emise în luna iunie 2015. Fondul de premiere pentru această extragere va fi de un milion de lei.

Până în prezent, au fost organizate în cadrul Loteriei bonurilor fiscale două extrageri ocazionale, prima în data de 13 aprilie 2015, iar cea de a doua în data de 28 iunie 2015. AGERPRES