Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin, angajează

Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș – Severin anunță, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea la concurs a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului resurse umane, financiar – contabilitate, juridic, achiziții publice, administrativ și relații publice.

Concursul va avea loc la sediul Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș – Severin în data 02.05.2022, ora 10.00 proba scrisă. Interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 29 martie – 18 aprilie 2022, la secretarul comisiei de concurs – doamna Calestru Ruxandra, consilier superior, e-mail: dadr.cs@madr.ro, tel. 0255. 212.363 , Fax:0255.212.240 – condițiile de participare la concurs, stabilite în conformitate cu prevederile art.465 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice. – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Pentru mai multe informații, accesați www.dadrcs.ro, sectiunea Anunțuri și Concursuri.

De același autor

Related Articles