Municipiul Reșița, prin Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița, cu sediul în Reșița, str. P .Maior, nr. 2, organizează  LICITAŢIE PUBLICĂ pentru distribuirea locurilor de parcare rămase neocupate din Microraioanele I, II, III, IV, cartierul Govândari,  precum și din alte zone ale  orașului (Moroasa, P-ţa 1 Decembrie 1918, Lunca Pomostului, P-ța Reșița Sud, str. Libertății, str. Independenței, str. Romanilor, cartier Valea Domanului).

Persoanele care doresc să participe la licitație pot depune cererile în perioada 01.09.2021 – 15.09.2021, la Compartimentul Parcări cu Plată cu sediul pe str. P. Maior  nr.2  (Bloc 800), et. 3, camera 3310.

Reamintim faptul că posesorii autovehiculelor care utilizează parcarea de reședință și nu achită taxa de parcare aferentă, vor fi sancționați contravențional cu amendă de la 200 lei la 500 lei, conform H.C.L. Nr. 185 din 26.05.2021, privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea parcărilor publice de reședință/domiciliu situate pe domeniului public al Municipiului Reșița.  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele numere de telefon 0255/212 483,0255/220 546  interior 20.