udrea

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată a următoarelor persoane, în legătură cu săvârşirea, în perioada 2010 – 2012, a mai multor infracţiuni de corupţie, asimilate şi conexe infracţiunilor de corupţie, privind administrarea fondurilor publice de către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri:

în stare de arest preventiv, a inculpaților:

UDREA ELENA – GABRIELA, ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, la data faptelor, în prezent deputat în Parlamentul României, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
– luare de mită (3 infracțiuni),
– abuz în serviciu,
– tentativă la folosirea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

BREAZU LIBERIU TUDOR, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunea de complicitate la luare de mită.

OBREJA RUDEL, reprezentant al S.C. Europlus Computers S.R.L şi preşedintele Federaţiei Române de Box, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la luare de mită,
– evaziune fiscală(2 infracțiuni),
– spălare de bani,

în stare de arest la domiciliu, a inculpaților:

NASTASIA GHEORGHE, secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de luare de mită,

LUNGU ŞTEFAN, consilier personal al ministrului al Dezvoltării Regionale şi Turismului Udrea Elena, la data faptelor, fost administrator al SC Last Time Studio SRL, în sarcina căruia s-au reținut trei infracţiuni de complicitate la dare de mită.

sub control judiciar, a inculpaților:

TOPOLICEANU ANA MARIA, director al Companiei Naționale de Investiții, la data faptei, în sarcina căreia s-a reținut infracţiunea de luare de mită.

BOTOROAGĂ DRAGOŞ MARIUS, administrator al S.C. Consmin S.A., la data faptei, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită.

ARITON ION, ministru al Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri, la data faptelor, în prezent senator în Parlamentul României, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– participaţie improprie la abuz în serviciu,
– folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpata Udrea Elena Gabriela, care îndeplinea în acea perioadă funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate acesteia (inculpaţii Lungu Ştefan – consilier personal al ministrului, Topoliceanu Ana Maria – director CNI, Nastasia Gheorghe – secretar general al ministerului şi Breazu Tudor Liberiu – asistent personal) au primit, cu ştiinţa inculpatei, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale, pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de minister. Sumele obţinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul inculpatei Udrea Elena Gabriela (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizaţia Bucureşti a unui partid şi inculpatul Obreja Rudel).
De asemenea, inculpata Udrea Elena Gabriela şi-a exercitat atribuţiile în mod nelegal şi a determinat alţi funcţionari din cadrul ministerului să îşi încalce atribuţiile, cu prilejul achiziţiei de servicii de publicitate la o gală de box profesionist, prejudiciind bugetul ministerului şi creând un folos necuvenit pentru inculpatul Obreja Rudel.
Inculpatul Ariton Ion, în calitate de ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, s-a alăturat demersului prin care se urmărea crearea unui folos necuvenit inculpatului Obreja Rudel cu prilejul organizării galei de box menţionate şi a determinat reprezentanţii mai multor companii din subordinea ministerului să realizeze sponsorizări într-o modalitate interzisă de lege.
Pentru a diminua cuantumul taxelor datorate la bugetul de stat pentru veniturile obţinute în modalităţile descrise anterior, inculpatul Obreja Rudel a înregistrat în contabilitatea societăţii pe care o administra cheltuieli fictive.

1. În cursul anului 2010, ministrul Udrea Elena Gabriela a primit în mod indirect, pentru sine şi pentru altul, prin intermediul lui Lungu Ştefan, foloase materiale de la Gardean Adrian şi Gardean Miron, pentru a asigura finanţarea la timp a unor contracte de lucrări încheiate de S.C. Termogaz Company S.A. cu mai multe unităţi administrativ teritoriale în cadrul programului „Schi pentru România”.
La datele de 24.08.010 şi 20.12.2010, mituitorii au dispus transferul sumei totale de 695.367,06 lei în patrimoniul unei societăţi controlate de inculpatul Lungu Ştefan, prin intermediul mai multor contracte fictive de achiziţie. Suma menţionată reprezintă 10% din valoarea plăţilor efectuate de minister către UAT Cavnic şi UAT Borsec în contul lucrărilor efectuate de S.C. Termogaz Company S.A.
Din probele cauzei a rezultat că Udrea Elena Gabriela cunoştea împrejurările esenţiale referitoare la remiterea sumelor de bani, iar Lungu Ştefan a folosit o parte din banii astfel obţinuţi, la cererea ministrului, pentru plata unor servicii de publicitate şi de monitorizare a mediului online de care au beneficiat inculpata şi Organizaţia Bucureşti a unui partid.

2. În perioada 2010 – 2011, ministrul Udrea Elena Gabriela, împreună cu Topoliceanu Ana-Maria, directorul Companiei Naţionale de Investiţii, au primit o sumă de aproximativ 300.000 lei de la Botoroagă Dragoş Marius, administratorul S.C. Consmin S.A. pentru a asigura plata la timp a lucrărilor executate de societatea menţionată în baza contractelor încheiate cu Compania Naţională de Investiţii.
Astfel, după ce Compania Naţională de Investiţii realiza plăţile către S.C. Consmin S.A. pentru lucrările efectuate, Botoroagă Dragoş Marius dispunea transferul a 10% din suma încasată către societatea controlată de Lungu Ştefan, S.C. Last Time Studio S.R.L., în baza unor contracte de consultanţă fictive. În acest mod, s-au realizat 5 plăţi, în valoare totală de 335.486 lei.
La rândul său, Lungu Ştefan dădea banii primiţi lui Breazu Liberiu Tudor, persoană apropiată atât de Udrea Elena Gabriela, cât şi de Topoliceanu Ana Maria. Plăţile se realizau fie în numerar, fie prin intermediul societăţii S.C. Ekaton Consulting S.R.L. administrată de Breazu Liberiu Tudor, în baza altor contracte fictive de consultanţă. În acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare în valoare totală de 209.762 lei şi o plată în numerar de aproximativ 90.000 lei.
O parte din aceste sume au fost înmânate în numerar lui Topoliceanu Ana Maria, care le-a predat la rândul său lui Udrea Elena Gabriela. Diferenţa a fost folosită de Breazu Liberiu Tudor şi Topoliceanu Ana Maria pentru a plăti diferite cheltuieli ale inculpatei Udrea Elena Gabriela sau ale organizaţiei Bucureşti a unui partid.

3. În cursul anului 2011, inculpata Udrea Elena Gabriela a cerut şi a primit de la inculpatul Gardean Adrian, direct şi indirect, foloase materiale în valoare de 10% din plăţile efectuate de minister pentru contractele de lucrări încheiate de S.C. Termogaz Company S.A. şi S.C. Kranz Eurocenter S.R.L., în schimbul garanţiei că finanţările vor fi aprobate la timp.
Astfel, la data de 7 februarie 2011, Udrea Elena Gabriela i-a cerut lui Gardean Adrian ca din sumele primite de la minister să facă mai multe „sponsorizări”, transmiţându-i că trebuie să discute detaliile cu Nastasia Gheorghe, secretarul general al ministerului. Ulterior, Udrea Elena Gabriela i-a cerut lui Nastasia Gheorghe să îi comunice lui Gardean Adrian că suma solicitată este în cuantum de 10% din valoarea plăţilor efectuate şi care urmau să fie efectuate în cursul anului 2011.
Urmare acestei solicitări, în vara anului 2011, Gardean Adrian a înmânat 200.000 euro lui Lungu Ştefan, care i-a predat lui Nastasia Gheorghe, însă banii au fost restituiţi de acesta după o zi, invocând riscul ca fapta să fie denunţată organelor de urmărire penală.
În data de 06.10.2011 Gardean Adrian a remis suma de 900.000 euro în numerar lui Nastasia Gheorghe, în contul încasărilor care urmau să fie realizate de S.C. Termogaz Company S.A. şi de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Cu acelaşi prilej, Nastasia Gheorghe i-a transmis lui Gardean Adrian, la cererea lui Udrea Elena Gabriela, că suma remisă nu acoperea procentajul solicitat de ministru, având în vedere valoarea totală a plăţilor care urmau să fie efectuate către cele două societăţi, iar pentru diferenţă i-a cerut virarea sumei de 3.000.000 lei în conturile unei societăţi controlate de Obreja Rudel.
Suma de 900.000 euro a fost predată de Nastasia Gheorghe ministrului Udrea Elena Gabriela, iar diferenţa de 3.000.000 lei a fost transferată de S.C. Termogaz Company S.A. în contul S.C. Europlus Computers S.R.L. la data de 28.12.2011, în baza unui contract fictiv de publicitate.

4. La data de 24.06.2011 s-a încheiat un contract de servicii, atribuit prin negocierea fără publicarea unui anunţ de participare, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi S.C. Europlus Computers S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de promovare a României în cadrul evenimentelor desfăşurate cu ocazia organizării Galei Internaţionale de Box profesionist de către Federaţia Română de Box.
În baza acestui contract, prin ordinul de plată nr. 9/01.02.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare în valoare de 8.116.800 lei.
Fondurile publice au fost utilizate într-o modalitate interzisă de lege, respectiv pentru finanţarea unui eveniment sportiv organizat de către o societate comercială, iar suma achitată în baza contractului constituie în întregime un prejudiciu produs în patrimoniul ministerului. Prin încheierea contractului s-a urmărit în realitate asigurarea fondurilor necesare organizării galei de box menţionate, iar achiziţia de servicii de publicitate a reprezentat doar o justificare formală, pentru care nu exista o nevoie reală a ministerului, cu unicul scop de a da o aparenţă de legalitate contractului.
Mai mult, contractul a fost atribuit cu încălcarea procedurilor legale de achiziţie publică şi au fost achiziţionate servicii care nu se regăsesc printre categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finanţare europeană.
Aceste împrejurări atrag refuzul de decontare a sumelor de către autoritatea de management a fondurilor europene, astfel încât, din cauza modului defectuos în care funcţionarii şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu, sumele care ar fi trebuit rambursate din fonduri europene au fost suportate integral de către bugetul de stat.
Pe parcursul urmăririi penale a rezultat că cea mai importantă contribuţie la săvârşirea acestor fapte şi la producerea rezultatului aparţine inculpatei Udrea Elena Gabriela, care a luat decizia organizării galei în urma unor discuţii informale cu Obreja Rudel, a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul finanţării evenimentului, a cerut în mod repetat funcţionarilor din subordine să se întâlnească cu Obreja Rudel pentru a identifica soluţii pentru încheierea contractului şi a participat nemijlocit la stabilirea bugetului care urma să fie alocat de către MDRT în afara cadrului reglementat de procedura achiziţiilor publice.
De asemenea, a rezultat că Udrea Elena cunoştea împrejurările esenţiale ale cauzei şi a acceptat posibilitatea producerii rezultatului, având în vedere că îi fuseseră aduse la cunoştinţă în mai multe rânduri impedimentele legale şi că a participat sau a determinat încălcarea regulilor de încheiere a contractelor de achiziţie publică reglementate de O.U.G. nr. 34/2006.
Totodată, faptele au produs un folos necuvenit lui Obreja Rudel, care a beneficiat de fonduri publice pentru organizarea unui eveniment comercial ale cărui venituri i-au revenit în mod exclusiv.
Faptele descrise anterior au determinat întocmirea cererii de finanţare nr. BI/1/5/5.3/A/697, înregistrată la Organismul Intermediar pentru Turism (OIT), prin care MDRT solicita asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în vederea finanţării proiectului „Promovarea brandului turistic al României”, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007-2013).
Cererea cuprinde declaraţii inexacte, în condiţiile în care, aşa cum arătat anterior, scopul utilizării fondurilor a fost în realitate organizarea unei gale de box care nu se regăsea printre categoriile de cheltuieli eligibile, iar organizatorul nu era Federaţia Română de Box, împrejurări cunoscute de reprezentanţii ministerului.
Rezultatul nu s-a produs, iar fondurile europene nu au fost fraudate, deoarece Autoritatea de Management a suspendat soluţionarea cererii de rambursare ca urmare a sesizării organelor de urmărire penală.

5. În cursul anului 2011, Ariton Ion i-a determinat pe reprezentanţii a 10 companii de stat aflate în subordinea sa (Hidroelectrica S.A., Transelectrica S.A., Nuclearelectrica S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Complexul Energetic Turceni S.A., Complexul Energetic Rovinari S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Oil Terminal S.A., IAR S.A. şi Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A.) să sponsorizeze organizarea galei internaţionale de box profesionist în cadrul căreia a evoluat sportivul Lucian Bute.
În condiţiile în care evenimentul era organizat de societatea comercială cu capital privat S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., care a fost şi beneficiarul real al sumelor, sponsorizarea galei de box era interzisă de Legea nr. 32/1994. Astfel, potrivit art. 3 alin. 2 din actul normativ menţionat, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat nu pot efectua activităţi de sponsorizare având ca beneficiari societăţi comerciale cu capital privat.
În acest context, atribuţiile de serviciu ale funcţionarilor care au încheiat contractele de sponsorizare au fost exercitate în mod defectuos, iar suma totală de 1.742.830 lei care a făcut obiectul sponsorizărilor constituie prejudiciu pentru companiile menţionate.
Din probele administrate a rezultat că sponsorizările nu s-ar fi încheiat în lipsa intervenţiei ministrului, iar sumele ar fi rămas în patrimoniul companiilor cu capital majoritar de stat.
Totodată, suma are natura unui folos nejustificat obţinut de Obreja Rudel, în condiţiile în care sponsorizarea evenimentului era interzisă de lege. Fondurile obţinute au fost folosite pentru plata cheltuielilor de organizare, în condiţiile în care unicul beneficiar al veniturilor galei a fost societatea S.C. Europlus Computers S.R.L., de unde au fost transferate în patrimoniul administratorului Obreja Rudel.
Pentru a determina reprezentanţii companiilor să adopte conduita menţionată anterior, Ariton Ion şi-a folosit autoritatea şi influenţa derivată din funcţiile de ministru al Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, senator şi preşedinte al filialei judeţene Sibiu a unui partid politic.
Prin folosirea autorităţii şi influenţei, Ariton Ion a urmărit transferul nelegal al sumei de 1.742.830 lei în patrimoniul S.C. Europlus Computers S.R.L.

6. În perioada octombrie 2011 – august 2012, Obreja Rudel a realizat demersuri pentru a obţine înscrisuri emise de societăţile tip fantomă SC Biovros SRL şi SC Egeo Pro Market SRL care atestau efectuarea de cheltuieli fictive de publicitate şi consultanţă, documente pe care le-a înregistrat ulterior în contabilitatea S.C. Europlus Computers S.R.L.
În acest mod, s-a urmărit diminuarea obligaţiile de plată la buget în contul taxei pe valoare adăugată încasate şi a profitului obţinut în urma Galei Bute şi a tranzacţiilor fictive încheiate cu Termogaz Company şi a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 737.507 lei.
Sumele obţinute prin tranzacţiile încheiate cu Biovros S.R.L. au fost retrase în numerar de persoanele care controlau în fapt firmele fantomă în vara anului 2012 şi au fost restituite lui Obreja Rudel, fiind astfel ascunsă originea ilicită a acestora.

În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților Udrea Elena Gabriela, Ariton Ion, Obreja Rudel, Resmeriţă Cornel, Condoiu Cristofor Alin, Gardean Adrian, Gărdean Miron Dorel și Lupulescu Miron.

Procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor față de inculpații Resmeriţă Cornel şi Condoiu Cristofor Alin pentru infracţiunile de abuz în serviciu şi faţă de inculpaţii Gardean Adrian, Gardean Miron Dorel și Lupulescu Miron pentru infracţiunile de dare de mită şi instigare la abuz în serviciu.
De asemenea, pentru infracţiunile de spălare a banilor şi folosirea influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite, reţinute în sarcina inculpatei Udrea Elena Gabriela, cauza a fost disjunsă şi continuă cercetările.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, a Direcţiei Generale Antifraudă, a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi a Brigăzii de Intervenţie Specială a Jandarmeriei Bucureşti.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.