grajduri

De la 1 ianuarie, producătorii agricoli care activează ca persoane juridice vor plăti un nou impoziţ introdus prin Codul Fiscal. Taxa se aplică celor care deţin construcţii agrozootehnice, cum ar fi grajduri, sere, hambare, construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor sau heleştee.  Potrivit noilor prevederi fiscale, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior.  Contribuabilii nou-înfiinţaţi vor datora impozitul începând cu anul fiscal următor.