Serviciul Român de Informații a lansat înscrierile pentru studii superioare și programe de masterat

Serviciul Român de Informaţii a lansat sesiunea de înscrieri pentru selectarea candidaţilor pentru studii universitare de master profesional la Academia Națională de Informații.

Astfel, la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“ sunt disponibile 50 de locuri pentru programul „Intelligence şi securitate naţională”, la Facultatea de Informații, și 50 de locuri pentru programul „Analiză de intelligence”, la Facultatea de Studii Intelligence.

“Programele de master profesional se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă, sunt structurate pe patru semestre şi asigură formarea viitorilor ofiţeri de informaţii (pe cele două componente – informaţii-operaţiuni şi analiză) prin extinderea, în domeniul informaţiilor realizarea securităţii naţionale, a pregătirii universitare a candidaţilor, care va fi atestată prin diplomă de master în concordanţă cu standardele specifice calităţii învăţământului superior pe plan naţional şi international”, se arată în anunțul de de site-ul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul“.

Termenul limită de înscriere este 15 aprilie 2018.

Care sunt condițiile de înscriere pentru cei care vor să devină ofițeri SRI

Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • Sunt absolvenţi de studii superioare, cu examen de diplomă sau de licenţă sau studenţi în ultimul an al ciclului I de studii universitare (care urmează să susţină examenul de licenţă/diplomă până cel târziu la data de 31 iulie 2018), în domeniile şi specializările stabilite prin H.G. nr.140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior;
 • Au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 • Cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
 • Sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de SRI;
 • Sunt „apţi psihologic”;
 • Au o conduită civică şi morală corespunzătoare;
 • Nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă;
 • Nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
 • În situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
 • Candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
 • Sunt dispuşi, după finalizarea programului universitar de master, să desfăşoare activităţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei;
 • Acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat.

Etapele de selecție constau în mai multe probe eliminatorii (interviuri de selecţie, evaluare psihologică preliminară, evaluări ale cunoștințelor pentru stabilirea nivelului de cultură generală – limba şi literatura română, istoria românilor, istorie universală, geografia României, filosofie, sociologie, economie, ştiinţe exacte, evaluare a cunoștințelor de limbi străine, evaluare psihologică complexă/test de inteligenţă, examinare medicală etc.) și un concursul de admitere care se va susţine la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” pe 8 septembrie 2018 şi va consta în susţinerea unei probe scrise pentru evaluarea aptitudinilor necesare formării ofiţerilor de informaţii.

Mai multe detalii despre înscriere găsiți AICI.

SRI mai face înscrieri și pentru studii la Academia Tehnică Militară, Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” și Universitatea Naționala de Apărare “Carol I”.

 

Cele mai citite

Related Articles