România va avea acces la registrul internaţional al donatorilor de celule stem

Guvernul a aprobat astăzi plata cotizaţiilor şi taxelor aferente anului 2017 pentru interconectarea instituţiilor specializate din România cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, în valoare totală de 10.127 euro. Suma alocată se asigură de la bugetul de staţ în cadrul bugetului aprobat Ministerului Sănătăţii.

Instituţiile specializate din domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice vor avea acces la bazele de date ale instituţiilor similare internaţionale, astfel încât identificarea donatorilor de celule stem hematopoietice compatibili cu pacienţi din România să se poată face şi din bazele de date internaţionale, nu doar din baza de date naţională.

Pentru anul 2017, cotizaţiile şi taxele pentru interconectarea cu instituţii similare internaţionale sunt plătite către Asociaţia Mondială a Donatorilor de Măduvă (AMDM), Grupul European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă (GESTM) şi pentru acreditarea de către Federaţia Europeană de Imunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate.

Cotizaţiile şi taxele la care face referire hotărârea de guvern adoptată astăzi sunt aprobate anual şi se calculează pe baza cursului de schimb lei/euro stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii. Plata lor se face de către Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, conform HG 760/2009 privind înfiinţarea registrului.

Acreditarea de către Federaţia Europeană de Imunogenetică (FEI) a laboratoarelor HLA (human leukocyte antigen) care îndeplinesc standardele europene se face pentru o perioadă de un an şi numai după plata cotizaţiilor şi a taxei de acreditare.

Biroul de presă al Guvernului

Cele mai citite

Related Articles