Recomandări angajatorilor şi angajaţilor din România

176

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a transmiş marţi, mai multe recomandări angajatorilor şi angajaţilor din România pe tema flexibilizării raporturilor de muncă între cele două părţi, în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului.

Ministerul Muncii apreciază că, în măsura în care nu există un indiciu clar privind infectarea la locul de muncă, activitatea angajaţilor trebuie să se desfăşoare în condiţii normale, cu asigurarea tuturor condiţiilor de igienă şi de protecţie a salariaţilor.

De asemenea, Ministerul Muncii recomandă trei măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă în contextul suspendării cursurilor şcolare în unităţile de învăţămânţ fapt care poate genera necesitatea ca unul dintre părinţi să rămână la domiciliu pentru supravegherea copilului minor, dar şi în cazul în care se consideră că prezenţa lucrătorilor la locul de muncă ar putea constitui un risc.

Prima măsură vizează stabilirea unor programe de muncă individualizate, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile articolului 118 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

A doua măsură presupune modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, în conformitate cu prevederile art. 108-110 din Codul Muncii, unilateral, în conformitate cu prevederile art. 48 din acelaşi act normativ, sau prin acordul părţilor, cu precizarea în mod expres în decizia sau, după caz, în actul adiţional de modificare a locului de muncă.

A treia măsură se referă la desfăşurarea activităţii prin telemuncă, în urma încheierii unui act adiţional la contractul individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, atunci când îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine salariatul presupune folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, se arată în comunicatul Ministerului Muncii.