Rabla pentru electrocasnice – Programul pentru anul 2021 începe vineri, 14 mai 2021, de la ora 10:00, cu perioada de înscriere a persoanelor fizice, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Începând cu data de 14 mai, beneficiarii vor avea la dispoziţie şapte zile în vederea înscrierii în program prin crearea contului de utilizator în aplicaţia informatică dedicată. Contul de utilizator este un element de noutate al acestei ediţii a programului şi permite atât selecţia voucherelor, cât şi urmărirea statusului acestora.

Înscrierea solicitanţilor în Program constă în crearea contului de utilizator, pentru care se introduc următoarele date: nume, prenume, localitate şi judeţ, cod numeric personal (CNP), adresa de e-mail şi numărul de telefon valid. Beneficiarul are obligaţia de a încărca CI/BI şi declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de AFM până la momentul utilizării voucherului. Valabilitatea voucherelor este de 15 zile de la data validării acestora de către AFM, termen în care trebuie utilizate la un comerciant validat. După înscrierea solicitanţilor prin crearea conturilor de utilizator, demarează etapele de selecţie, în aplicaţia informatică, a voucherelor aferente echipamentelor noi, prima categorie fiind cea a maşinilor de spălat rufe/vase şi a frigiderelor/congelatoarelor. Perioada de derulare a unei etape de selecţie a voucherelor dintr-o categorie este de 14 zile sau până la epuizarea bugetului alocat etapei respective„, se menţionează în comunicat.

AFM precizează că, pentru eficientizarea procesului de selecţie a voucherelor, ediţia din 2021 se va desfăşura etapizat, după cum urmează:

Înscrierea persoanelor fizice în aplicaţie, prin crearea conturilor de utilizator (14 mai-20 mai); Etapa I: Selecţia voucherelor aferente categoriei din care fac parte maşinile de spălat rufe/vase şi frigiderele/congelatoarele (21 mai – 3 iunie);

Etapa II: Selecţia voucherelor aferente categoriei din care fac parte televizoarele, laptopurile şi tabletele (4 – 17 iunie);

Etapa III: Selecţia voucherelor aferente categoriei din care fac parte aparatele de aer condiţionat, uscătoarele de rufe şi aspiratoarele (18 iunie – 1 iulie).

De asemenea, concomitent cu înscrierea solicitanţilor în programul guvernamental, prin crearea conturilor de utilizator se va desfăşura şi sesiunea de înscriere în vederea validării comercianţilor, realizată tot prin intermediul aplicaţiei informatice.

O altă noutate este faptul că pentru laptopuri şi tablete se poate preda la schimb fie un echipament de tip calculator personal, compus din unitate centrală şi monitor, fie un alt echipament inclus în program, cu excepţia laptopurilor şi tabletelor vechi. În plus, pentru maşinile de spălat vase, precum şi pentru uscătoarele de rufe se poate preda la schimb orice echipament vechi inclus în program.

Listele cu beneficiarii aprobaţi vor fi publicate pe site-ul instituţiei, www.afm.ro, la secţiunea dedicată programului.

Pașii pe care trebuie să îi urmeze o persoană:

  1. Crearea unui cont de utilizator pe baza datelor de identificare în aplicația https://electrocasnice.afm.ro/b/
  2. Informațiile cerute de aplicație sunt:

-nume, prenume,

– localitate, județ

– CNP

– data expirării actului de identitate

– adresa de e-mail

– număr de telefon valid.

  1. După completarea datelor respective, persoana va primi un sms de confirmare, ceea ce înseamnă că este înscris în program.
  2. Ulterior parcurgerii etapelor prevăzute anterior, persoanele fizice vor selecta, prin completarea în aplicația informatică, a tipului de echipament pe care îl va achiziționa precum și a declarației pe propria răspundere prin care se obligă să predea un echipament uzat, în momentul achiziționării unuia nou.
  3. În contul de utilizator va fi disponibilă și opțiunea de încărcare a documentelor, respectiv CI/BI și declarația pe propria răspundere care este una tip și trebuie semnată. Însă, declarația pe propria răspundere și copia BI/CI al/a solicitantului pot fi încărcate și de către comerciantul validat, până la momentul utilizării voucherului inclusiv. Totodată,în cazul în care noile echipamente vor fi cumpărate din magazine online, cele două documente trebuie încărcate de către beneficiar, până la momentul utilizării voucherului inclusiv. Declarația pe propria răspundere trebuie semnată.

Perioada de înscriere în aplicație este de fix 7 zile de la data stabilită prin dispoziție a președintelui Autorității.

După finalizarea înscrierii solicitanților în aplicația informatică, Autoritatea centralizează listele cu aceștia, le avizează în cadrul Comitetului director și le aprobă în Comitetul de avizare. Lista solicitanților aprobați se publică pe pagina de  internet a Autorității și va conține numele și prenumele persoanelor fizice, localitatea și județul, categoriile de EEE-uri aprobate și sumele aferente.

Etapele în care se vor putea achiziționa electrocasnicele

Echipamentele incluse în program vor fi disponibile etapizat. Fiecare etapă cuprinde trei categorii de echipamente și va avea un buget stabilit prin dispoziție a președintelui Autorității. În cazul în care bugetul alocat etapei de înscriere nu este consumat, acesta se reportează și devine disponibil la organizarea unei noi sesiuni de înscriere. Un beneficiar poate achiziționa prin acest Program mai multe echipamente în schimbul predării unui număr echivalent de produse uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie.

Programul are, anul acesta, un buget de 75 de milioane de lei, cel mai mare din istoria sa. Ministerul estimează că vom fi, în total, peste 200.000 de beneficiari.

Anul acesta, echipamentele incluse în program şi sumele aferente fiecărui echipament sunt:

400 de lei pentru maşini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puţin noua clasa energetică C; 400 de lei pentru maşini de spălat vase având cel puţin noua clasa energetică D;

400 de lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţă energetică la răcire cel puţin A++;

400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puţin noua clasă energetică E;

400 lei pentru televizoare având cel puţin noua clasă energetică E;

400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++;

200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;

500 de lei pentru laptopuri; 300 de lei pentru tablete.

Cum se folosesc voucherele

Persoana fizică aprobată beneficiază de valoarea unui voucher la achiziționarea unui echipament din lista menționată anterior, în schimbul predării unui echipament uzat echivalent. Excepție fac mașinile de spălat vase având clasa energetică cel puțin D, precum și a uscătoarelor de rufe cu clasă de eficiență energetică veche cel puțin A++, în schimbul cărora  se poate preda oricare dintre echipamentele electrice și electronice de uz casnic menționate anterior. De asemenea,în cazul în care se dorește achiziția unui laptop sau a unei tablete, se va preda fie un echipament de tip calculator personal, compus din unitate centrală și monitor, fie un alt echipament precum mașini de spălat vase, rufe, apparat de aer condiționat, frigidere etc.

Valoarea voucherului se scade de către comerciantul validat, în factură, din prețul de comercializare cu TVA al produsului, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii.

Voucherul este generat aleatoriu de aplicație, și are următoarele atribute:

– un cod alfanumeric format din minimum 5 caractere (majuscule), generat aleatoriu în aplicație;

– data emiterii și data expirării;

– clasa de eficiență energetică;

– categoria pentru care se aplică

– valoarea.

Voucherul este valabil 15 zile de la data publicării listei solicitanților aprobați, perioadă în care trebuie utilizat la un comerciant validat, sub sancțiunea pierderii dreptului de utilizare. La momentul utilizării voucherului la un comerciant validat, solicitantul aprobat trebuie să se asigure că declarația pe propria răspundere semnată și scanată și copia CI/BI sunt încărcate în contul de utilizator din aplicația informatică, având obligația ca originalul declarației să fie păstrat pe o perioadă de un an de la data utilizării voucherului.

Comercializarea produselor în cadrul programului se realizează doar pentru solicitanții care întrunesc criteriile de eligibilitate, se regăsesc în lista publicată de AFM și doar dacă datele din aplicația informatică corespund cu cele furnizate de către persoanele fizice și cu documentele prezentate în susținerea lor. Până la momentul utilizării voucherului la comerciantul validat, solicitantul poate corecta eventualele erori ale datelor introduse în aplicația informatică, prin accesarea contului de utilizator, cu excepția voucherului și a CNP-ului.