Programul Rabla – prelungit până pe 20 decembrie

Persoanele fizice și juridice se pot înscrie la producătorii validați în Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, până la data de 20 decembrie 2016 inclusiv, conform unui comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

În cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (Rabla Clasic), valabilitatea notei de înscriere este de 120 zile, fără a depăși data de 27 decembrie 2016, iar pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Rabla Plus), valabilitatea notei de înscriere nu va depăși data de 27 decembrie 2016.

Data stabilită pentru depunerea ultimei cereri de decontare în cadrul ambelor programe este 27 decembrie 2016.

De asemenea, a fost introdusă posibilitatea prelungirii până la data de 31 mai 2017, a valabilității contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate de către producătorii validați cu Administrația Fondului pentru Mediu, precum și posibilitatea depunerii a două cereri de decontare în cursul lunii decembrie 2016: în data de 15 decembrie 2016 și în data de 27 decembrie 2016.

De același autor

Related Articles