Întreprinderile Mici şi Mijlocii vor beneficia de sprijin pentru acces la finanţare, prin garantarea de către stat a 50% din creditele pentru investiţii şi/sau a liniilor de creditare pentru finanţarea capitalului de lucru, potrivit „Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMANIA”, adoptat astăzi de Guvern, printr-un Memorandum.

Programul IMM INVEST ROMANIA este conceput ca program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu alocări anuale ale plafonului de garantare pentru emiterea garanţiilor de stat. Programul va fi pus în aplicare după adoptarea unui ordin comun al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Mecanismul de derulare a Programului are următoarele caracteristici:

–        Garanţiile vor fi în contul şi în numele statului, acordate de Fondul Naţional de Garantare a IMM-urilor ( FNGCIMM) în limita unui plafon anual.

–        Beneficiarii eligibili sunt toţi operatorii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderilor familiale, cu excepţia următoarelor sectoare de activitate: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri,  producţie sau comercializare de armamenţ muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

–        Garanţia de stat se poate acorda fiecărui beneficiar participant în cadrul programului pentru un singur credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru un singur credit/o singură linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în procent de 50% din valoarea fiecărei finanţări, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat.

Acordarea de garanţii în nume şi cont de stat au în vedere următoarele  criterii:

–        În cazul creditelor de investiţii:

·       Valoarea maximă a creditului: 10.000.000 lei

·       Valoarea garanţiei: maximum 5.000.000 lei

·       Procent de garantare: maximum 50% din valoarea creditului

·       Perioada creditului: maximum 10 ani

–        În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru:

·       Valoarea maximă a creditului: 5.000.000 lei

·       Valoarea garanţiei: maximum 2.500.000 lei

·       Procent de garantare: maximum 50% din valoarea creditului

·       Perioada creditului: 24 luni cu posibilitatea prelungirii în vederea rambursării cu maxim 24 luni.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate care pot fi acordate unui beneficiar este de 10 milioane lei.

Prin implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii se urmăreşte stimularea iniţiativei private, sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, prin consolidarea societăţilor existente şi prin încurajarea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii.