Centre comunitare de învăţare permanentă pentru îmbunătăţirea calificării în muncă

Guvernul a aprobat procedura de constituire şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă, instituţii care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a calificării profesionale, potrivit cerinţelor mediului de afaceri şi în acord cu programele europene de educaţie pe tot parcursul vieţii.

Toate etapele privind acreditarea, evaluarea periodică, organizarea şi funcţionarea centrelor comunitare de învăţare permanentă fac obiectul unei hotărâri adoptate de Executiv în şedinţa de astăzi.

Centrele pot fi înfiinţate ca instituţii publice de subordonare locală sau ca activităţi pe lângă o instituţie de subordonare locală finanţată integral din bugetul local, cu condiţia încadrării în numărul maxim de posturi al unităţii administrativ teritoriale, aprobat prin buget. Acestea pot fi finanţate din venituri proprii ale autorităţilor locale, granturi sau alte tipuri de finanţări interne şi/sau externe, donaţii, sponsorizări, taxe de participare, care sunt aprobate ca taxe speciale.

Centrele pot fi frecventate atât de copii, cât şi de adulţi, însă înfiinţarea lor are ca principală ţintă încurajarea adulţilor cu vârste între 25 şi 64 de ani să participe la activităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii, obiectivul fiind creşterea gradului de participare la astfel de activităţi de la 1,5% cât este în prezent, la 10% în 2020.

Biroul de presă al Guvernului

 

De același autor

Related Articles