Cameră: OUG 37/2020 privind acordarea unor facilităţi celor care au credite – adoptată cu amendamente

Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat, joi, cu mai multe amendamente, proiectul referitor la OUG 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru împrumuturile date de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Au votat “pentru” 208 deputaţi, 103 – “împotrivă”, iar 8 s-au abţinut.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea, la cerere, a obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă care să nu depăşească data de 31 decembrie 2020, pentru unii beneficiari ai creditelor acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, pe fondul posibilelor dificultăţi pe care aceştia le-ar putea întâmpina în rambursarea ratelor, dificultăţi generate de efectele pandemiei COVID-19 (persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinderi mici şi mijlocii, IFN-uri).

Potrivit unui amendament introdus de deputaţi, obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând
rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor afectaţi de toate tipurile de secetă de către creditori până la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă, la cererea debitorului, cu până la 18 luni, dar nu mai mult de 31 octombrie 2021, prin prelungirea corespunzătoare a maturităţii creditului, fără costuri suplimentare.

“Dobânda datorată de debitori, precum şi comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare. (…) Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu depăşirea limitei de vârstă”, se mai arată în proiect.

Potrivit proiectului, de prevederile OUG beneficiază debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Sunt, de asemenea, eligibili debitorii care se află în procedură de executare silită, în procedură de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, debitorii, cu excepţia persoanelor fizice, trebuie să aibă activitatea întreruptă total sau parţial, veniturile sau încasările diminuate cu cel puţin 15% faţă de media ultimelor două luni.

Proiectul de lege defineşte drept debitori şi beneficiari ai acestei legi persoanele juridice, persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce funcţionează potrivit OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale.

Pentru acest proiect, Camera Deputaţilor este for decizional.

Sursa: agerpres.ro

De același autor

Related Articles