Medicii de familie joacă un rol important în societate!

Pe 19 mai este marcată Ziua internațională a medicilor de familie!

World Family Doctor Day a fost declarată în 2010 de WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family) și a devenit ziua care subliniază rolulși contribuția adusă de medicii de familie în întreaga lume medicală. În România, cel puțin teoretic, medicina primară constituie linia I în ceea ce privește relația cu pacientul. Cu ajutorul medicilor de familie se derulează programe naționale de sănătate extrem de importante.

Medicina de familie este o specialitate medicală recunoscută în Europa şi în România.Această profesie necesită 6 ani de pregătire universitară şi încă 4 ani de pregătire în rezidenţiat, urmaţi de examenul de specialitate. Intrarea în rezidenţiat se face pentru toate specialităţile medicale prin concurs, pentru un număr de locuri stabilit de Ministerul Sănătăţii şi pe baza alegerii de către candidaţi a specialităţii pe care doresc să o practice.

A jigni profesia de medicină familiei considerând că tinerii care nu au reuşit să obţină un loc la rezidenţiat,pot să fie dirijaţi automat către medicina de familie este defăimător, păgubos pentru sistemul medical şi dăunător pentru calitatea viitorilor profesionişti!

Medicina de familie este o specialitate medicală vocaţională. Pentru a deveni profesionişti adevăraţi este nevoie de implicare şi efort. Acest lucru nu se va realiza dacă tinerii medici nu îşi aleg specialitatea dorită şi nu se pregătesc conform regulilor europene ale secolului XXI. Se induce ideea complet greșită că în medicina familiei nu este nevoie de performanță, ori, în situația dramatică în care jumătate din pacienții români sunt în mediul rural și mai bine de un sfert din aceștia beneficiaza DOAR de asistența medicală primară, găsim că Ministerul ar trebui să fie preocupat ca în aceste regiuni să ajungă medicii cei mai bine pregătiți și să stimuleze acest deziderat, în loc să ăl descurajeze, așa cum se întâmplă în prezent!

De același autor

Related Articles