Ziua internaţională a democraţiei

Ziua internaţională a democraţiei, sărbătorită anual la 15 septembrie, reprezintă o bună oportunitate pentru înţelegerea rolului democraţiei în lume.

Democraţia este mai degrabă un proces cu un scop în sine, fiind nevoie de implicarea comunităţii internaţionale, a organismelor naţionale decizionale, a societăţii civile şi a persoanelor pentru ca scopul democraţiei să fie pus în practică, conform www.un.org.

Valorile libertăţii, respectul pentru drepturile omului şi principiul organizării de alegeri corecte şi periodice prin intermediul exprimării votului universal reprezintă elemente esenţiale de democraţie.

În schimb, democraţia oferă mediul pentru protecţia şi punerea în practică a drepturilor omului. În ceea ce priveşte drepturile omului, documentul fundamental la nivel internaţional este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care stipulează la articolul 21.3 legătura dintre democraţie şi drepturile omului.

”Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; aceasta voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmând o procedura echivalentă care să asigure libertatea votului”.

De asemenea, drepturile înscrise în Convenţia internaţională pentru drepturile economice, sociale şi culturale şi în instrumentele juridice în materie care acoperă drepturile de grup (precum populaţiile indigene, minorităţile, persoanele cu dizabilităţi) sunt esenţiale pentru democraţie pentru că ele asigură o distribuţie echitabilă privind accesul la drepturile civile şi politice, potrivit www.un.org.

Ziua internaţională a democraţiei este celebrată din 2007, ca urmare a adoptării prin consenş la 8 noiembrie în acelaşi an, de către Adunarea Generală a ONU a Rezoluţiei A/RES/62/7, intitulată ”Sprijinul Sistemului Naţiunilor Unite pentru eforturile guvernelor de promovare şi consolidare a noilor democraţii sau a celor restabilite”.

Pentru marcarea acestei zile, Organizaţia Naţiunilor Unite organizează mai multe evenimente specifice la sediul organizaţiei din New York sub o tematică aparte. Evenimentele din acest an se desfăşoară sub tema ”Participare”, fiind o oportunitate pentru a reaminti că democraţia este despre oameni, conform www.un.org.

Democraţia este construită pe incluziune, tratament egal şi participare, fiind totodată o piatră de temelie fundamentală pentru pace, dezvoltare sustenabilă şi drepturile omului. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care stipulează că ”voinţa populară trebuie să fie baza autorităţii guvernului” (articolul 21.3) a inspirat procesul de realizare a constituţiilor din lumea întreagă şi a contribuit la acceptarea valorilor şi principiilor democratice. Democraţia, în schimb, furnizează mediul natural pentru protejarea şi realizarea eficientă a drepturilor omului.

Procesul democratic real este un traseu cu două sensuri, construit pe dialogul constant între societatea civilă şi clasa politică. Acest dialog trebuie să aibă o influenţă reală asupra deciziilor politice, drept pentru care participarea politică, spaţiul civic şi dialogul social creează fundaţiile reale ale bunei guvernări. În prezenţ spaţiul civic se diminuează la nivel mondial într-un ritm alarmant. Activiştii societăţii civile îşi desfăşoară cu tot mai mare dificultate activitatea, precum şi apărătorii drepturilor omului şi parlamentarii. Femeile sunt în mare parte slab reprezentate, iar jurnaliştii se confruntă cu amestecul în desfăşurarea muncii lor şi în unele cazuri chiar cu violenţă.

Ziua internaţională a democraţiei reprezintă o oportunitate pentru a atrage atenţia tuturor guvernelor să respecte drepturile cetăţenilor lor la o participare activă, substanţială şi plină de înţeles în democraţie.

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă abordează democraţia în Obiectivul 16 pentru Dezvoltare Sustenabilă recunoscând legăturile indivizibile între societăţile paşnice şi instituţiile eficiente, responsabile şi incluzive, indică www.un.org.

”În adâncul sufletului democraţia este despre oameni. Este construită pe incluziune, tratament egal şi participare – fiind o piatră fundamentală pentru pace, dezvoltare sustenabilă şi drepturile omului. Aceste valori şi aspiraţii nu pot fi văzute drept dovezi. Acestea trebuie să fie cu adevărat în vieţile oamenilor. În prezenţ ziua internaţională a democraţiei este organizată într-o perioadă în care încrederea este scăzută şi anxietatea este ridicată. Oamenii sunt frustraţi de creşterea inegalităţilor şi sunt perturbaţi de schimbările extinse de la globalizare şi tehnologie”, transmite secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterreş cu prilejul zilei internaţionale a democraţiei 2019, conform www.un.org.

sursa – agerpres.ro

De același autor

Related Articles