Incendiul de vegetație din Pădurea Roșie de lângă CNE Cernobîl nu a afectat România

322

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a anunţat că în perioada 04-06 iunie 2018 nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/ atenționare pentru factorii de mediu urmăriți de Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului.

Valorile înregistrate se situează în tendința multianuală de variație a acestei luni şi nu prezintă un risc pentru mediu sau populaţie.

Analizele gamei spectrometrice efectuate asupra probelor de aerosoli atmosferici prelevați în perioada 28.05 – 03.06.2018 la sediul celor 5 centre regionale de gama spectrometrie (APM Arad, APM Iași, APM Constanța, APM Craiova şi APM Maramureș) nu au pus în evidență prezența de radionuclizi artificiali în mediu, valorile înregistrate situându-se în domeniul de variație al fondului natural.

De asemenea, în cursul zilei de astăzi, centrele regionale de gama spectrometrie au măsurat în regim de urgență și probele cumulate de aerosoli atmosferici prelevați în perioada 04-06.06.2018, valorile obținute fiind cele normale acestei perioade. Nu a fost pusă în evidență prezența de radionuclizi artificiali în mediu.

Totodată, a fost efectuată și o simulare a transportului poluanților atmosferici pe distanțe lungi, în intervalul de timp 04-05.06.2018, simulare care indică faptul că traiectoria curenților de aer a fost în direcția opusă țării noastre, figurile 1 și 2, dinspre nord-vest către sud-est, acest aspect fiind certificat de informaţiile primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie.

RNSRM are implementate mai multe măsuri de verificare și avertizare/alarmare permanente cu privire la apariția oricăror creșteri ale radioactivității în probele de mediu monitorizare:

Sistemul național de avertizare/alarmare în timp real pentru determinarea debitului dozei gama absorbite în aer (analize orare, efectuate de către stații automate de monitorizare), unde datele sunt postate permanent pe web site-ul ANPM (http://www.anpm.ro/debit-doza-gama) și APM teritoriale.

Analize de laborator pe diferiți factori de mediu, precum aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice și apă de suprafață: analize beta globale (analize efectuate zilnic) și analize gama spectrometrice efectuate săptămânal și lunar.

RNSRM face parte din Sistemul Integrat de Supraveghere a Poluării Mediului pe teritoriul României, din cadrul Ministerului Mediului (MM).

RNSRM funcţionează cu un număr de 37 de Staţii de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM), laboratoare aflate în structura organizatorică şi administrativă a Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului, precum şi cu 86 staţii automate de monitorizare a debitului dozei gama absorbite în aer.

Datele staţiilor automate sunt disponibile online pe site-ul ANPM, respectiv pe platforma EURDEP (European Radiolocical Data Exchange Platform), site-ul comisiei Europene.