Examen 3

Și în acest an, ca urmare a acordului de colaborare cu Universitatea din Bucureşti, Școala de Limbi Balcanice din Salonic a organizat, pentru a X-a oară, o sesiune de examene pentru obţinerea atestatului de limba română.
Certificatul de competenţă lingvistică se obţine în urma testării a 5 competenţe (înţelegerea textului scris, înţelegerea textului oral, interacţiune verbală, producere de text oral şi redactare), după normele Paşaportului Lingvistic European. Din comisia de examinare au făcut parte două profesoare de la Universitatea din Bucureşti: conf. dr.Ioana Murăruș, decanul Facultății de Litere şi conf. dr. Camelia Uşurelu, de la Facultatea de Litere, constructor de teste şi specialist în evaluarea limbii române ca limbă străină.
Certificatul de competenţă lingvistică este elaborat de Universitatea din Bucureşti (membră a Consorţiului European pentru Evaluarea Competenţelor Lingvistice ECL), sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Certificatul de competenţă lingvistică are valabilitate nelimitată.
În acești zece ani numeroşi tineri greci care au urmat cursuri de limba română în Grecia sau au studiat în România, tineri din familii mixte sau chiar români stabiliţi în spaţiul elen au obţinut acest atestat, devenind astfel mai competitivi pe piaţa muncii, sporindu-și şansele de a găsi mai repede şi mai uşor un loc de muncă.
Anul acesta au participat la examene 12 candidaţi, care au obținut următoarele rezultate: 5 candidați – B1, 2 – B2, 1 – C1 și 4 – C2.
Ca şi în anii trecuţi am putut constata buna pregătire a candidaţilor, majoritatea obţinând certificate de nivel superior (B2, C1 şi chiar C2). Candidaţii, îndeosebi cei care au obţinut certificate pentru nivelul C1 sau C2,, au dovedit atât siguranţă şi fluenţă în comunicarea orală şi scrisă, cât şi un vocabular elevat şi o deschidere culturală remarcabilă.
Evaluările s-au desfășurat într-un climat calm, cald, prietenesc, candidații fiind ajutați de acestă atmosferă destinsă în încercarea lor de a trece peste fireștile emoții și de a se concentra asupra testelor de specialitate. Exigența Comisiei a fost compensată de politețea gazdelor, pe acestă cale, pentru încă o dată, felicitări organizatorilor!

(Veronica Todor)