Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune face un apel la guvernele statelor europene să nu restrângă libertatea de exprimare, libertatea presei sau libera circulaţie a informaţiei, în contextul măsurilor de urgenţă impuse de lupta împotriva Covid 19.

În această perioadă fără precedent, este cu atât mai important să protejăm independenţa şi sustenabilitatea instituţiilor publice de presă.

În momente de criză, aşa cum este cel pe care îl traversăm acum, cetăţenii se îndreaptă spre radioul şi televiziunea publice în căutarea informaţiilor de încredere şi din surse oficiale.

Audienţele înregistrate de media publice în toată Europa de la apariţia Covid 19 sunt foarte mari – jurnalele de seară ale membrilor EBU şi-au dublat cifrele de audienţă
atunci când au existat breaking news-uri de importanţa majoră pentru respectivele ţări, iar site-urile de ştiri şi-au triplat indicatorii de traffic.

Membrii EBU sunt permanent în slujba populaţiei în această perioadă: au mărit numărul şi duratele buletinelor informative, luptă constant cu ceea ce reprezintă „informaţii false” şi invită la microfon voci credibile (specialişti şi autorităţi).

În multe cazuri, posturile de radio si TV invită ascultătorii la microfon, pentru ca aceştia să-şi exprime neliniştile şi afle răspunsuri la întrebările care îi macină.

Serviciile publice au şi alt rol extrem de important pentru public: acela de a oferi conţinut educaţional publicului tânăr pe perioada cât şcolile sunt închise, de a lansa şi de a susţine campanii umanitare şi a oferi entertainment ascultătorilor „consemnaţi la domiciliu”.

Criza pe care o traversăm aduce în prim plan însăşi rolul esenţial al serviciilor independente pe care oferă radiourile şi televiziunile publice.

Prin urmare, EBU cere guvernelor şi autorităţilor relevante să ofere instituţiilor publice de presă cadrul necesar pentru ca acestea să-şi desfăşoare activitatea rapid şi profesionist, punând accentul de valorile lor de bază: independenţa, universalitatea, diversitatea,
responsabilitatea, inovaţia, excelența profesională.

Jurnaliştii trebuie să ştie că îşi pot desfăşura activitatea fără a fi intimidaţi şi fără să simtă nici un fel de presiune. De asemenea, ei trebuie să aibă la dispoziţie echipamentele de protecţie necesare atunci când sunt pe teren.

EBU susţine scrisoarea deschisă a celor trei raportori speciali privind libertatea de exprimare a Naţiunilor Unite (David Kaze), OSCE (Harlem Desir) şi OSA (Edison Lanza), care cer să fie asigurat accesul la informaţii, ca şi libera circulaţie a informaţiilor.

Este de subliniat şi declaraţia privind măsurile de urgenţă în Statele Uniunii Europene, emisă de Ursula Von Der Leyen, care recunoaşte importanţa presei libere şi
independente la viaţa democratică.

bucurestifm.ro