Seniorul Ion Grecu, ne-a dăruit un nou volum de poesie:”Semn de suflet”!

Într-o lume obosită de temeri și frici, frumosul este deseori orfan de emoție și destinații.Și atunci, există oameni care-i arată calea către sufletele care-l așteaptă.

“Semn de suflet”,de așa ceva avem nevoie și iată că marți, 25 iulie 2023, am primit un “Semn de suflet”, de la seniorul Ion Grecu, o carte de poesie lansată la Biblioteca Germană “Alexander Tietz” din Reșița, sub girul președintelui instituției gazdă, Erwin Josef Țigla.

Protagonistul evenimentului, Ion Grecu, originar din Socolari “satul cu poeți”, citându-l pe Iacob Roman, cel care a prezentat volumul de poesii, Reșița, “Orașul cu poeți”, Oravița, Anina alături de elita literară a județului, Ada Cruceanu Chisăliță, Ionel Bota, Radu Cernătescu, Gheorghe Jurma, Costel Stancu ,Nicolae Sârbu, Mihai Chiper,Dana Bălănescu, dascăli, prieteni, iubitori de poesie, cu toții au punctat în prelegerile lor admirația pentru autor, dar au evocat, de asemenea, istoria zonei Socolari, unde manifestările culturale au atins cote de valoare demne de atenție.

Autorul a dedicat acest nou volum celor care i-au lăsat frumoase semne în suflet, oameni pe care îi prețuiește, dar și satului natal,Socolari.
Rafinat și emoționant, discursul său a cuprins de la starea de suflet până la semnul de suflet, pârghii necesare pentru a înobila câteva ceasuri trăite împreună cu participanții la eveniment.

Ion Grecu este un adolescent divulgat de versurile sale, iubitor de carte și literatură.De formație inginer, face parte din generația care a călit oțelul și acum răstălmăcește toate stările emoției prin versuri scrise cu onestitate, talent și prietenie, într-o confesiune ce-și atinge destinația, sufletul cititorului.

Până la urmă, ’’Poezia este muzica sufletului şi, mai presus de toate, a sufletelor mari şi sensibile’’după cum afirma Voltaire, un înalt spirit al epocii sale, iar acest deziderat l-a împlinit și Ion Grecu, autorul volumului “Semn de suflet”!

De același autor

Related Articles