[FOTO] Grupul românesc “Altul Nu e Negarea mea” pe simeze italiene

În perioada 20 septembrie – 2 octombrie 2022 lnstitutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia a găzduit expoziția “Celălalt” a grupului bucureștean Altul nu e Negarea Mea alcătuit din cuplul Ana & Sever Petrovici-Popescu și gemenele, originare din Reșița, Nora & Nada Stîngu.

Grupul “Altul Nu e Negarea mea” a luat naștere în anul 2018 și este rezultatul asumării unei legături trăite în reflexia Celuilalt ca parte complementară a multiplelor ipostaze existențiale: socio-culturale, corporale, spirituale, atitudinale, artistice și umane.

Prezența grupului la Veneția a adus în atenția publicului patru perspective ale relației Eu și Celălalt cu scopul de a valida  importanța alterității în conturarea propriei identități artistice în realitatea cotidiană actuală. Despre această expresie generoasă și vie a dialogului, întemeiată pe contraste, artiștii afirmă că favorizează o cunoaștere de sine mai aprofundată și poate trasa coordonate noi către redescoperirea omului contemporan și a acțiunilor sale.

Vizitatorii galeriei au putut observa coexistența limbajelor vizuale (foto-sculptură, pictură, decupaj, obiect, desen) relaționând în sfera reciprocității. 

Ca tipologie tematică, raportul conflictual cu societatea propus de Sever, din unghiul demascării inegalităților, și-a găsit corespondențe în voința condiției artistice de a depăși impedimente din lucrările Norei.

Dimensiunea poetică a cuplului investit cu interacțiunea erotică din viziunea Anei a stat alături de Eul interiorizat, fortificat, în dialog cu Divinitatea din abordarea Nadei.

Sever Petrovici-Popescu

Pornesc de la diferența de putere între un individ și societate în ansamblul ei. Prin fotosculpturile mele ofer diferite posibilități de evitare a presiunii sociale. Reinterpretez imagini iconice în care acest conflict individ-societate este ilustrat. Consider că oriunde se întâlnesc mai mulți indivizi, între ei apare automat un raport de subordonare“. 

Nora Stîngu 

Mă străduiesc să redau ceea ce numesc: “adevărul personal al vieții tainice de atelier” în conflict cu o societate deseori anemică la nevoile artistului.

Comentez evoluția interioară în prezența criticilor și a obstacolelor în compoziții ample, cu trimitere la semnul spart sau  fisurat.

Nu evadez din cotidian ci trăiesc răbdarea și perseverența“.

Ana Petrovici-Popescu

Lucrările mele abordează relația cu Celalalt erotic și dau formă poetică unei senzații. Consider că trupul masculin poate provoaca dorință prin ascundere, anonimat și tăcere, ceea ce stârnește foamea de Celalalt, nevoia de a-i umple toți porii si de a-i prinde respirația“.

Nada Stîngu 

Prezint un uman imperfect, contradictoriu, plasat atemporal într-un perimetru impus de propria sa  nevoie de independență, modelat de propriile vinovății și neputințe, prea îngreunat sa mai acceadă la milostivirea divină“.

Foto: Nada şi Nora Stîngu

De același autor

Related Articles