Motto:”Chip cioplit e chipul oricui”.Romul Ladea

Printre personalităţile Banatului Montan, evocăm astăzi pe cel ce-a fost Romulus Ladea, cunoscut și ca Romul Ladea,născut acum 118 ani, pe 17 mai 1901 în localitatea Jitin, judeţul Caraş-Severin.

După studii secundare la Oravița și studii medii la Școala Superioară de Arte și Meserii din Timișoara, vine la București și în 1921 se înscrie la Academia de Belle Arte unde îl are profesor pe Dimitrie Paciurea, personalitatea reprezentativă a sculpturii si învățămîntului artistic din România modernă. Debutul artistic este înregistrat în anul 1923 la Expoziția Artelor Plastice de la Cluj. Viziunea autoritară a portretelor expuse îl impune atenției criticilor din capitala culturală a Transilvaniei, filosoful Lucian Blaga apreciind : ,, apariția viitorului mare sculptor”.

În anul1924 realizează în bronz două prime monumente de for public: bustul istoricului A.D. Xenopol și bustul eroului Avram Iancu. În această perioadă de început face rodnice popasuri în două călătorii de studii în străinătate, la muzeele și expozițiile din Budapesta, Viena, München, Berlin, Dresda, Paris, experiențe care îi deschid noi înțelegeri artistice asupra operelor marilor sculptori ai Renașterii italiene, Donatello și Michelangelo, și ale sculptorilor epocii moderne, Auguste Rodin și Antoine Bourdelle.

În perioada 1924-1925 se află la Paris pentru perfecționarea studiilor. Urmează cursurile și lecțiile de sculptură în atelierul unde preda Antoine Bourdelle la Academie de la Grande Chaumiere, academie liberă, faimoasă în lume, în acel timp, datorită explicațiilor didactice și culturale ale maestrului. Urmează cursuri de desen, anatomie artistică și istorie a artei la Academia Julian și la Ecole du Louvre. În primavara anului 1925 este practicant în atelierul lui Brâncuși din Montparnasse, angajat să lucreze la trei opere ale sculptorului, celebru la acea vreme.

Paralel cu perfecționarea măiestriei continuă studiul operelor de sculptură universală din muzee, face schițe și notări după operele artiștilor contemporani din expozițiile pariziene, Expoziția Internațională Art Deco deschisă în acel an, 1925, fiind hotărâtoare ca informație și influență estetică prin conceptele artei moderne contemporane.

Bustul lui Horea din Piața Gării din Cluj,este  opera sculptorului Romulus Ladea în anul 1964

Opera lui Romul Ladea a intrat de timpuriu în circuitul marilor valori naționale.

De la prima expoziție personală, artistul a gândit și a sculptat, din punct de vedere artistic, românește. El s-a străduit să materializeze în lemn și în piatră, semnele majore ale unei spiritualități care ne este specifică, sculptând chipuri de eroi, fapte și idei reprezentative pentru istoria noastră.

Sensul conștient, activ al apartenenței sale la un fond tradițional ce se cere continuat și îmbogățit a fost afirmat nu o dată de către artist: ” În realitate, a existat o singură cale pe care am pornit în vremea uceniciei mele artistice și pe care am urmat-o neabătut toată viața mea. Calea aceasta a fost studierea atentă, cu pasiune și cu venerație totodată, a artei noastre populare, dorința permanentă de a înțelege și de a pătrunde până în sensurile ei cele mai adânci atitudinea spirituală atât de caracteristică a omului nostru față de artă și viață.”

Romul Ladea este adeseori considerat, de către mulți critici de artă, a fi fost format la „școlile” unor mari sculptori ai secolului 20, așa cum ar fi Constantin Brâncuși și Auguste Rodin, și deci fiind unul dintre continuatorii sculpturii figurative moderne.

Sculptorul Romul Ladea a urcat la Cerpe  27 august 1970. În anul  1971, la Cluj, și la București se organizează mari retrospective ale întregii sale opere. L-a avut printre alții ca student pe sculptorul Wilhelm Fabini.

Anca Bica Bălălău

Sursa: wikipedia