[AUDIO] Căutarea sinelui în oglinda literaturii: Radu Cernătescu premiat de Uniunea Scriitorilor

La Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorlor din România, sărbătorea Crăciunului a adus mai multe cadouri, prin preşedintele acesteia, criticul literar Cornel Ungureanu. „Moşul” a împărţit diplome şi premii în bani membrilor cu apariţii memorabile în anul editorial 2020. Premiul: Cartea Anului pentru Critică, Istorie Literară şi Eseu, i-a revenit scriitorului reşiţean Constantin Rupa, sub pseudonimul Radu Cernătescu, pentru volumul „O, cultura. Jurnal hermeneutic”. Cartea autorului înseamnă o căutare a sinelui în oglinda literaturii, după cum însuşi afirmă:

Lista celor premiaţi:

PREMIUL OPERA OMNIA – Petru Ilieşu

PREMIUL CARTEA ANULUI PENTRU POEZIE (ex aequo)

Borco Ilin, pentru volumul „Nescrişi, nemuriţi”, Editura Brumar, 2020,

Goran Mrakic, „Lumea e cămaşa mea de forţă”, Editura Brumar, 2020.

PREMIUL CARTEA ANULUI PENTRU PROZĂ (ex aequo)

Paul Eugen Banciu, „Oastea singuratică”, Editura Brumar, 2020,

Radu Pavel Gheo, „Un drum de ceapă”, Editura Polirom 2020.

PREMIUL CARTEA ANULUI PENTRU CRITICĂ, ISTORIE LITERARĂ ŞI ESEU (ex aequo)

Radu Cernătescu, „O, cultura. Jurnal hermeneutic”, Editura Junimea, 2020.

Alexandru Ruja, „Cercul Literar de la Sibiu: destine frânte – destine împlinite”, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020.

Din pleiada de laureaţi de anul acesta, Radu Cernătescu este singurul reşiţean. Filosof, critic literar şi eseisţ el este un obişnuit al premiilor literare, din cele peste 20 de distincţii primite până azi, semnalăm: Premiul „Mihail Sadoveanu”, acordat de Muzeul Naţional al Literaturii Române (2019), Premiul pentru hermeneutică filosofică „Lucian Blaga”, acordat de Academia Română (2018), Premiul de Excelenţă „Mihai Eminescu” pentru exegeză şi editologie eminesciană, acordat de Societatea Scriitorilor Bucovineni (2017) şi multe altele.

Volumul „O, cultura. Jurnal hermeneutic”, apărut la Editura Junimea, 2020, propune cititorului o călătorie spirituală pe un tărâm încă insuficient explorat. Această terra incognita se află la graniţa dintre filosofie şi literatură, dintre timpul istoric şi timpul eroic. În cele 280 de pagini ale cărţii, autorul reinterpretează 25 de lecturi ce au schimbat cândva lumea, dar care zac acum în uitare pe rafturile bibliotecilor. De la comoara de sapienţialitate medievală Secretum Secretorum (sec. X), atribuită lui Aristotel, până la manualul de arhitectură postmodernă, The Urban Crisis: Diagnosis and Cure (1964), cărţile prezentate fac parte, în viziunea autorului, dintr-o Bibliotheca Paradisiaca, eternă şi mereu demnă de reveniri.

De același autor

Related Articles