DAJ-CS: Se depun cererile de minimis pentru cartofii de consum

În perioada 23 februarie – 20 mai 2024 la DAJ-CS vor fi preluate cererile de înscriere în Programul de susținere a culturii de cartofi pentru consum.

Potențialii beneficiari trebuie să depună la DAJ o cerere-tip, la care se vor anexa următoarele documente:

a)copie a B.I./C.I. a solicitantului

b)copie a atestatului de producător (în cazul persoanelor fizice), valabil până la 31 decembrie 2024;

c)împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia solicitantul îşi desfăşoară activitatea;

e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f)adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată în anul cu cartofi de consum, utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

g)declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în Anexa nr.2 din HG 150/2024.

Condiții care trebuie îndeplinite de către solicitanți:

-să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG 150/2024

– să utilizeze minim 0,30 ha cultivați cu cartofi de consum în anul 2024, marcat la loc vizibil cu o placă indicator/exploatație pe care să se găsească inscripția ”Program de susținere a producției de cartof de consum, anul 2024, beneficiar nr……, Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin, cu dimensiunea minimă recomandată de 50cm / 70 cm.

– să facă dovada comercializării a minim 6 to/ha (dintr-o producție minimă de 15 to/ha)

– să depună documente justificative pentru comercializarea producției până cel târziu pe data de 20 noiembrie 2024, inclusiv;

– să anunțe DAJ CS cu privire la începerea recoltării cu minim 48 de ore (și maxim 10 zile) înainte.

Prin acest program se va acorda un ajutor de minimis în cuantum de 200 euro/ ha. Valoarea sprijinului va fi proporțională cu suprafața care va fi determinată ca fiind eligibilă la controlul pe teren (dar nu mai mult de 20.000 euro/beneficiar cumulat din ajutoare de minimis în ultimii 3 ani fiscali).

Sursa: DAJ-CS

Cele mai citite

Related Articles