DAJ Caraş-Severin: Se depun cererile pentru ajutoarele de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la culturile de tomate şi usturoi

Schemă ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate

Având în vedere OUG nr. 13/29.02.2024 – privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Condițiile pentru a putea benefica de acest ajutor la cultura de tomate în spatii protejate sunt:

a) să înfiinţeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spaţii protejate;

b) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2024, la data depunerii cererii;

c) să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;

e) să menţină cultura de tomate în spaţii protejate înfiinţată, până la data efectuării plăţii.

Documentele necesare sunt:

a) Cerere inscriere

b) copie de pe Carte de identitate al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a unui reprezentant legal, după caz;

c) copia documentului pentru coordonate bancare, respectiv trezoreria/banca comercială, codul IBAN în care să fie virate sumele;

d) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;

e) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu tomate în spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Cererea şi documentele prevăzute se depun sau se transmit la DAJ CS până la data de 10 mai 2024 inclusiv.

Pentru Radio Reşiţa, adjunctul Direcţiei pentru Agricultură Caraş-Severin, Adina Bâte:

Ajutorul de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite la cultura de usturoi

Ordonanță de urgență nr.13/29.02.2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Beneficiarii schemei pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de usturoi înfiinţată în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi, în anul 2024, la data depunerii cererii;

c) să înfiinţeze culturi de usturoi pe o suprafaţă de minimum 0,3 ha în toamna anului 2023-primăvara anului 2024, după caz;

d) să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;

e) să menţină cultura de usturoi înfiinţată, până la data efectuării plăţii.

Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1) depun/transmit la DAJ o cerere de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate – BI/cartea de identitate – CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a unui reprezentant legal, după caz;

b) copia documentului pentru coordonate bancare;

c) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Cererile şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun sau se transmit până la data de 19 aprilie 2024 inclusiv.

https://monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial–PI–168…

Sursa: DAJ-CS

Foto: arhiva

Cele mai citite

Related Articles