Avansul la programele Tomata și Usturoiul – aprobat de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare în valoare de 37,6 milioane euro (187 milioane lei) notificată de România pentru sprijinirea producătorilor de tomate şi usturoi, în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar de criză pentru ajutoarele de stat, iar banii pentru cele două măsuri de sprijin vor proveni de la bugetul de stat.

În cadrul schemei, ajutorul va fi acordat sub formă de granturi directe în cuantum de 1.500 de euro pe fermă în cazul legumelor și de 1.500 de euro pe hectar în cazul culturii de usturoi.

Măsura va fi deschisă producătorilor de tomate în spaţii protejate, precum sere, dar şi producătorilor de usturoi, care sunt în pericol să îşi piardă lichiditatea financiară din cauza dificultăţilor de pe piaţa agricolă provocate de invazia rusească din Ucraina.

Cultura de tomate trebuie înființată până pe 31 martie

Ca și până acum, în Programul Tomata se pot înscrie atât persoanele fizice, cât și juridice. O noutate este cerința ca entitățile să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat.

Suprafața minimă ce trebuie cultivată cu tomate în spații protejate a rămas 1.000 mp, iar condiția pentru a încasa avansul de 1.500 de euro este ca cultura de roșii să fie înființată în decembrie 2023 – trimestrul I al anului, care corespunde intervalului calendaristic 1 ianuarie – 31 martie 2024. Practic, tot ce au de făcut legumicultorii este să înființeze cultura până la finalul lunii martie.

Ajutorul de stat se va acorda prin Direcțiile Agricole Județene, unde legumicultorii vor depune o cerere-tip însoțită de următoarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate – BI/cartea de identitate – CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant legal, după caz;
b) copia documentului pentru coordonate bancare;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu tomate în spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Data limită pentru transmiterea cererii și a documentelor în format fizic sau online este 12 aprilie 2024, inclusiv.

La Usturoi avansul de 1.500 euro la hectar, fermierii îl vor primi printr-o primă tranșă din ajutorul anual pentru cultura de usturoi, banii urmând să le fie de ajutor pe perioada de vegetație a culturii.

Beneficiarii prezentei scheme trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate cumulative:
a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;
b) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi, în anul 2024, la data depunerii cererii;
c) să înființeze culturi de usturoi, pe o suprafață de minimum 0,3 ha în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024;
d) să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;
e) să mențină cultura de usturoi înființată.

Cultivatorii de usturoi trebuie să depună la direcțiile agricole județene o cerere-tip împreună cu următoarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate – BI/cartea de identitate – CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant legal, după caz;
b) copia documentului pentru coordonate bancare;
c) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Cererile și documentele se depun/ transmit până la data de 19 aprilie 2024, inclusiv.

Sprijinul nu va depăşi 280.000 de euro pentru fiecare beneficiar şi va fi acordat până la data de 30 iunie 2024.

Sursa: agrointel.ro

Foto: arhivaCele mai citite

Related Articles